İman Hayatı Hesaplar üzere kurdurmalı.

İman Hayatı Hesaplar üzere kurdurmalı.

İnsanların hesapları yaklaştı onlar hala gaflet içinde sırtlarını dönüyorlar………..Bunlardan önce hiçbir kent halkı iman etmemişti…Enbiya 1,6

Yüce yaratıcı her şeyi bir hesaba göre yaratmıştır. Evren bu hesaba göre işlerken, insanın bedeni de aynı şekilde bir hesaba göre çalışır.

İnsanda bir hesap yapar. Bu hesabı parasal olabilir, işin de olabilir, ilişkilerinde olabilir. Ama her halde hesaplı olması onun olayları ölçebilmesi ve zaptedebilmesi için önemlidir.

Hesapsız yapılan her şey nihayetinde akamete uğrar, israf edilmiş bir hal alır.

Hesap İmani bir alana getirildiğinde de ölçülü olmayı hayatı planlamayı ve bu plana göre yaşamayı gerektirir.

Bu planlamayı Yüce Rabb Kitabı ve ayetleri ile işaret etmektedir. Hesaplamaları bu işaretlere göre yapmak ve hayatı bu planlamaya göre inşaa etmek gerekir.

Bu manada ne kadar iyi hesaplanırsa bu hayat o kadar sağlam yapı üzere inşaa edilecek ve yine ne kadar ince hesap yapılırsa bu hayat o kadar gıpta ve örneklik içinde olacaktır.

Bu manada Resulullah a.s’ın hayatının en güzel örneklik olarak anılması bu hesaplamanın elçi tarafından çok ince yapılmış olmasındandır. Bizler onun gibi ince hesap yapamasakta, onun hesaplamalarına en yakın hesap için gayret sarfetmemiz gerekiyor.

Bu nokta da onun veda hitabesinde dediği gibi inşaat kitabı “size kur’anı  bırakıyorum. ”Kur’an dır.

En büyük hayat mühendisi olan olarak elçiyi baş mimar olarak alan bizler için toplum mühendisi kılığında bir takım insanlar bizlerin hayat inşaasının hesaplamalarını veremez. Onlar ancak hafif bir rüzgarda sarsılacak hayatın hesaplamalarını verirken, ad kavmi gibi kum tepeleri üzerine nefsin arzuladığı haz ve hızın olduğu ama sade bir rüzgarla savrulacak bir hayatı vaad ederler.

Hesaplarımız onların değerleri üzere olamaz. Batı kültürü ve özentisi, Rabbe düşmanlık üzere oluşturulan felsefe, Rabbi inkar üzere kurulmaya çalışılan bilimsel hadsizlikler, hayatı üzerine inşaa edeceğimiz temeller olamaz.

Hayatı Rabbin vahy kitabı, evren kitabı ile temellendirip bunların işaretleri ile çerçevesini belirleyip, odalarını ve ince yapılarını buna göre hesap etmek imanın zaruri gereğidir.

Her kim iman eden olduğunu söylüyorsa hayatında bunun olup olmadığına bakmalıdır.

Sadece namaz, oruç, hac, zekat, ile belirli gün ve gecelerde Rabbi tesbih edip,

malını dilediğin gibi harcama yetkisini kendinde göremezsin, israf edemez, cimrilikte yapamazsın, onda diğer insanların hakkı olduğunu bilerek hak sahiplerine vermelisin,

Zamanını dilediğin gibi kullanabilirmişsin gibi eğlencelerde, dizi-Film izleyerek, sosyal medyada boşuna geçiremezsin,

Karşı cinsle ilişkinde hududsuz davranamazsın,

Ticareti geliştirmek ve malını arttırmak için işçini köleleştiremez, ortaklarının hakkını çalamaz,  sözlerini tutamazlık edemezsin,

Zorluk ve mücadele anlarında sabretmeli, bolluk anlarında gevşeyemezsin.

Her an harekete geçebilecek nöbetçi asker gibi olmalı, yaralı ve zarar görmüşte olsun çağrıya icabet etmelisin.

Eşine kötü davranıp, onu aşağılayamaz, çocuklarını ihmal edemezsin, aynı şekilde onları yüceltip Rabbin işaretlemelerini dışında da değerleyemezsin.

Anne-Babana öf bile diyemezsin,

Yetime ve yoksula karşı umursamaz olamazsın,

Kula kul olamazsın.

Hayatın hep bir hesaba göre ama tutarlı bir hesaba göre olmalıdır ki hesap gününde hesabını kolayca kapatabilesin.

Yaşam İnşaasının çimentosu salih ameldir. Hayırlı ve devamlı olan odur. Onun etkisi dünyalık olmaması itibari ile dünya ötesi olarak hesap gününde bir ağırlığı olacak iken, bunun işçisi olmamız gerekir. Bu harcı yoğurmalı ve bunu hayat tarzımızın temelleri ve direkleri,  kirişleri haline getirmeliyiz.

Yaşam Odalarımızı bu hesaplara göre yapmalı ve içlerini buna göre doldurmalıyız.

Yeni bir yaşam alanı inşaa etmeliyiz.

Peki tüm bunlara rağmen bizlerin yaşamı ne üzere, hayatımızın temelleri ne üzere, ne üzerine direkleri var, ne üzerine odaları var, ne üzerine buraları doldurmuşuz, modası geçmiş yaşam tarzları içinde çürümüş, anlamsız , oyun ve eğlence kabilinden işler yapmış, geçici olan dünyaya kazık çakarmışçasına savrulmuşuz, hayatımız hesapsızca akmakta ama sel suyunun önündeki çöpler gibi sürüklenmekteyiz.

Yaşamımızı kontrol edememekte, çürük barakalar terkedilmiş enkazların içinde , çöplüklerde yaşamaya kendimizi mahkum etmişiz.

Gerçekten bu yaşam sermayesini heba eden her kim var ise o müsriftir ve Rabbin şu ayetinin mıuhatabıdır. Müsrifleri helak ettik. Enbiya 9

O halde hesap vakti çok yaklaşmışken, hesaplamalara başlamalı hayatın inşaası için ıslah edici davranışları zaman kaybetmeden, amel defterimize kaydetmeliyiz.

Hepimiz muhasebeciyiz. Hesaplaşacağız. Elçi ile hesaplaşacağız, Nefsimizle hesaplaşacağız, Rabbimiz bize hesap soracak.

Share this content:

Yorum gönder