Türkçe Kur’an’da Çeviri Hataları 3: Hac Suresi 15. Ayet Bağlamında Kendilerinin Dahi Anlamadığı Bir Çeviri Örneği

Türkçe Kur’an’da Çeviri Hataları 3: Hac Suresi 15. Ayet Bağlamında Kendilerinin Dahi Anlamadığı Bir Çeviri Örneği

Allah Teala Hac suresi 15.ayette ‘Her kim Allah’ın ona dünya ve ahirette yardım edemeyeceğini sanıyorsa, bir sebep ile göğe uzansın sonra (sıkıntıya sebebiyet vereni) kessin ve baksın, yaptığı plan, öfkelendiğini kesinlikle ortadan kaldırıyor mu?

Ayetin içindeki mücmel ifadeler çeviride zorluklar meydana getirmektedir. Ayetin içinde bulunduğu pasajı dikkatli okumak gerekir. 11. Ayetten başlayarak okursak ‘Allah’a kulluk eden insanlardan kimilerinin uçurumun kenarında bulundukları, kendilerine bir iyilik dokunması halinde onunla tatmin oldukları, fakat sıkıntı ile karşılaştıklarında dünyalarının başlarına yıkıldığından bahsetmektedir. Peşinden Allah’la birlikte kendilerine yarar ve zarar vermeyenlere yönelip sapkınlığa girdikleri ve bazen zararı yararından daha yakına dua ettiklerinden, bununda büyük bir sapma ve kötü bir yol olduğundan bahsetmektedir.

14. ayete gelindiğinde Allah’ın iman edip yararlı eylemlerde bulunanları cennetiyle mükafatlandıracağı belirtildikten sonra tekrar bu tip insanlara dönerek sorgulayıcı bir dil ile içinde bulundukları durumun çaresizlik ve imkansızlığı ortaya konulmakta ve güçleri yetmesi halinde eylemde bulunmaları istenmektedir.

Sonra apaçık ayetlerle bunun indiği ve Yahudi, Sabii, Hristiyan, Mecusi ve Müşriklerden şirk koşanların diriliş gününde aralarının ayrılacağından bahsetmektedir.

Bu ayetin çevirisinde akla ziyan çeviriler yapılmıştır. Ayetin desteklemediği teşbihler ve ifadeler konulmuştur. Ayetin bulunduğu pasajlarda Allah resulü ile ilgili hiçbir ibare bulunmadığı halde kimi peygamber kimi de Muhammed ismini ekleyip bir düşünce oluşturmaya çalışmışlardır. En ilginç olanı ise ayetin devamında meydana gelmiş ev, tavan, ip ve asılmak kelimeleri ayetin içine konulmuştur.

Besim Atalay

Dünyada, ahrette ona Allahın hiç yardım kılmayacağın sanan bir kimse, yukarıya bir ip atsın, sonra ipe asılsın, bakasın ki bu alı giderir mi kızgınlığın?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah’ın peygamber’e dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse, yukarı bağladığı bir ipe kendini asıp, boğsun; bir düşünsün bakalım, bu hilesi kendisini öfkelendiren şeye engel olabilir mi?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Her kim ona (Muhammed’e) Allah’ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın; başvurduğu (bu yöntem), öfkelendiği şeyi giderecek mi?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah’ın ona (peygambere) dünyada ve ahirette yardım etmeyeceğini sanan kimse hemen yukarıya bir ip uzatsın, sonra (kendini intihar edip) boğsun da baksın bu hilesi kendisini öfkelendiren şeyi giderecek mi?

Hasan Basri Çantay Meali

Kim dünyâda da, âhiretde de ona (o peygambere) Allahın asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa (evinin) tavan (ın) a bir ip uzatsın, sonra kendini (yerden) kes (ib boğ) sun da bir baksın, (bu) hıylesi onun öfkelenmekde olduğu şey’i behemehal giderecek mi?!

Hayrat Neşriyat Meali

Kim Allah’ın, dünyada ve âhirette ona (peygamberine) aslâ yardım etmeyeceğini sanıyorsa, o hâlde göğe (evinin tavanına) bir sebeb (ip) uzatsın; sonra (onu boğazına geçirerek, nefesini) kessin de baksın; (bu) hîlesi, öfkelenmekte olduğu şeyi (Allah’ın Peygambere yardımını) hiç giderebilecek mi?

Suat Yıldırım Meali

Kim Allah’ın, Resulünü dünyada ve âhirette desteklemeyeceğini zannederse, haydi öfkesinden bir ip alıp tavandan uzatsın, boğazından geçirsin. Sonra nefesini kessin de bir baksın, bulduğu bu tedbiri, bu çırpınışları öfke duyduğu şeyi, Allah’ın Resulüne yardımını engelleyecek mi?


İsmail Yakıt

Her kim Allah’ın ona/peygamberine⁷ dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, göğe bir sebeple uzansın, sonra da (ayaklarını) yerden kessin de bir baksın bakalım; bu tuzağı öfkesini giderebiliyor mu?

7 Krş. Yûnus, 10/103; Mü’min, 40/51; Fetih,48/6

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Her kim O’na (peygambere) Allah’ın ne dünyada ve ne de ahirette yardım etmeyeceğini zannediyor ise semaya bir ip uzatsın, sonra onunla intihar etsin, artık baksın ki, kendisinin bu hilesi onun nefret ettiği şeyi giderecek mi?

Yazının çok uzamaması adına yalnızca birkaç örnekle yetindim. Geleneksel meallerin çoğunda aynı hata vardır. Aslına uygun çeviriler de yapılmıştır.

Edip Yüksel Meali

Kim ALLAH’ın dünya ve ahirette kendisine yardım edemiyeceğini sanıyorsa göğe (Tanrı’ya) doğru yönelsin ve sonra (umut bağladığı diğerlerinden) umudunu kessin de uyguladığı bu planın, kendisinin canını sıkan her şeyden kurtarıp kurtarmadığına bir baksın.

Erhan Aktaş Meali

Kim Allah’ın, ona dünyada ve ahirette kesinlikle yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya¹ bir araç uzatsın da sonra onu² kessin de baksın bakalım bu planı kendisini kızdıran şeyi giderecek mi?

  1. İzafeten; yüce rahmet ve yardım kapısına. 2- Yardım ve desteği.

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim Allah’ın, dünyada da âhirette de kendine asla yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa bir gerekçeyle göğe (Allah’a) yönelsin[*], diğer ilişkilerini derhal kessin ve baksın ki bu yol kendini bunaltan şeyi gerçekten giderecek mi yoksa gidermeyecek mi?”

Temennimiz meal sahiplerinin bu ayetleri tekrar gözden geçirmeleri ve hatalarını düzeltmeleridir.

(bknz:) www.kuranmeali.com

Share this content:

Yorum gönder