Abese suresi

Abese suresi

 1. Surat astı ve sırtını döndü.
 2. Ona ama geldi diye…
 3. Ne bilirsin belki de o arınacaktı.
 4. Veya öğüt alacaktı da o öğüt ona fayda verecekti.
 5. Ama kendini muhtaç hissetmeyene…
 6. Sen de ona yöneldin.
 7. Onun arınmaması sana düşmez.
 8. Fakat koşup sana gelen,
 9. Ve derinden saygı duyana
 10. Sen de onunla ilgilenmiyorsun.
 11. Kabul edilemez… O bir hatırlatmadır.
 12. Dileyen ondan öğüt alır,
 13. O şerefli sayfalardadır.
 14. Tertemiz yüceltilmiştir,
 15. Yazıcıların ellerinde
 16. Değerli ve iyiliği özümsemişlerce…
 17. Kahr olası İnsan! Ne kadar Nankör!
 18. (Allah) onu neyden yarattı?
 19. Nutfeden… Onu yarattı ve şekil verdi.
 20. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
 21. Sonra onu öldürdü ve kabre koydurdu.
 22. Sonra dilediği zaman onu diriltecek
 23. Hayır! Henüz (insan) kendisine emredileni yerine getirmedi.
 24. Dolayısıyla insan yediğine bir baksın
 25. Şüphesiz suyu, akıttıkça akıttık
 26. Sonra yeri yardıkça yardık
 27. Onda taneler bitirip çıkardık.
 28. Üzüm, yonca,
 29. Zeytin, hurma,
 30. İri ve gür bahçeler,
 31. Meyve, otlak…
 32. Size hayvanlarınıza bir geçimlilik olarak.
 33. Kulakları sağır eden ses geldiğinde,
 34. O gün kişi kardeşinden kaçar,
 35. annesinden, babasından
 36. eşinden ve çocuklarından (kaçar).
 37. Onlardan her birinin o gün, kendisine yetecek işi vardır.
 38. O gün yüzler vardır apaydınlıktır,
 39. Güleç ve sevinçli…
 40. O gün yüzler vardır toz içindedir.
 41. Onu da karanlık kaplayacaktır.
 42. İşte onlar nankör ve sapanlardır.

Share this content:

Yorum gönder