×

Örnek Gençlik

Örnek Gençlik

Madem ki siz onlardan ve onların yöneldiklerinden azlolundunuz…Kehf 16

Azl. Ayırma ve uzaklaşma manalarına gelir. Kur’an da tevhid dininin babası olarak varolan İbrahim a.s ve yine toplumun şirk inancına karşı gelen genç mağara arkadaşları için bu ifade kullanılır.

Bu ifade yakın olunan ya da yakın olunmaması gerekenlerden ayrılma ve onlardan uzaklaşma manasında derin anlamlar içerir.

Zira İbrahim a.s ‘a baktığımızda, toplumun kula kulluk inancı ile kendi elleri ile kutsallık atfettiklerine yakın durmamış, ölüm korkusunun onu uzaklaşması gerekenlere yakınlaştırmasına zorlamasına rağmen uzaklaşması gerekene arkasını dönmüştür.

İnsanlığın atası olması onun böyle kelimeleri ardında bırakmasındandır.

Ashabı kehfe baktığımızda gençlerin sorgulamacı yaklaşımı neticesinde toplumun istemediği bir ahlaka bürünmeleri toplum tarafından sertlikle karşılanmış ve onlara bununla yürümüşlerdir

Oysa gençlerin söylemi açık idi, “bir delil” getirin. Madem ki kula kul olunacak o halde bunun delilini getirin. Oysa insanlık tarihi boyunca herkesin bildiği bir temel ilke vardır ki o da kula kul olmamaktır. Ama o toplum, bu toplum bunu tam tersine evirerek toplumun temellerini kula kulluk üzere yükselterek ilerici olacaklarını, aya gideceklerini , yüksek medeniyet seviyelerine ulaşacaklarını zannetmişlerdir. Fakat durum ashabı kehf örnekliğinde tam tersine olmuştur.

Zira bu gençler, toplumun zehirli alışkanlıklarını edinmemişken, toplumun bağımlılıklarından da azlolunmuşlardır.

Toplum içinde yaşanacaksa bu toplumun kula kulluk zincirleri ile değil, bunlardan tümü ile azlolunarak olabilirdi.

Esasen yaşamak ve özgürlük bu idi. Toplum kendi kutsallarını yontarak insanları bunlara zincirle bağlı birer köle haline getiren önde gelenler ile kurgulanıp yayılan birer köle toplama pazarı haline getirilmişti.

Özgürlük sevdalıları zincirleri kıranlar olarak toplumun çok ilerisin de idiler.

Zira onlar genç kalmışlardı. Tekrar hayata gelmiş onların zamanlarının çok ötesine geçmişlerdi. İlerici idiler. Gelişime açık idiler. O toplum ise geride kaldı. Kokuştu.ve tarih sahnesinden silindi.

Onlar toplum diyorsa doğrudur, onlar bizlerden daha iyi bilir, büyük tecrübe sahibi idiler deyip, biat etmediler.

(Oysa şimdi dünyada yükselen büyük bir sahipleniş var ki bu da milliyetçilik ve bunun alt kırılımları olan, atalara, geleneklere bağlılık ve milli ve manevi değerler altında ortaya çıkan tabusal sabiteler.)

Tabii bunun için sorgulama ahlakının kazanımı önemlidir. Sadece sorgulama değil aynı şekilde varılan sonuçların bir kıymet olarak hayatta sabit bir yer edinmesi gerekir.

Gençlerin ahlakı  bu idi. Bu, şimdiki gençlerin de ahlakı olmalıdır.

Özgürlük şiddetle istenmeli ama fuhuş ve kötülük üzere değil. Bunları dilediğin gibi dilediğin şekilde yaparak değil.

İlerici olunmalı. Ama kula kul olma zincirleri ile ileriye gidilemez.

Bu gençler güneşten daha parlak gençlerdi.

Güneş onların sağ ve sollarından dokunmadan geçerdi. Kehf 17.

Bu gençler Rabbe güvenmişlerdir. Onlar rablerine güvenmiş biz de onların doğruluklarını arttırmıştık. Kehf 13

Bu gençler sonrasını düşünmüşler ve buna göre hesap verileceği bilinci içinde hareket etmişlerdi.

Başıboş ve hevaların havalandırdığı gençlerden değillerdi.

Genç olmanın sorumluluk olduğunu, insanların umutları olduklarını bildikleri gibi, çocukların, zavallı kadınların, yaşlılarında, çevrenin ve kainatında  kendi üzerlerindeki hakkını bilen sorumlulardı.

Gerçekten omuzlarındaki yükün ağırlığını idrak eden olarak zamanlarını ve enerjilerini gösteriş, eğlence, karşı cins peşinde koşma, dünyalıklar elde etmek için israf edemezlerdi.

Bu büyük amaç uğrunda yalnız kaldılar. Ama rabbleri hep onların yanında idi. Onlar hep onu çağırdılar. O da onları insanlardan kurtardı ve korudu.

Eğer onlara erişseydin  içine korku düşer ve kaçıp giderdin. Kehf 18

8083_20220607144744099 Örnek Gençlik

Share this content:

1 yorum

comments user
Reha

Gençlerle ilgili çok güzel bir yazı… Dilinize yüreğinize sağlık…

Yorum gönder