×

Tekvir Suresi

Tekvir Suresi

1. Güneş dürüldüğü zaman,
2. Yıldızlar karardığı zaman,
3. Dağlar yürütüldüğü zaman,
4. Doğuracak develer  salıverildiği zaman,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman,
6. Denizler kaynatıldığı zaman,
7. Nefisler eşleştirildiği zaman
(1. Suçlu ile suçsuz karşılaştırıldığı zaman, Gerekçe ise Tekvîr, 8 ve 9 siyak ayetleri)
8. Diri diri gömülen kıza sorulduğu zaman
9. Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü?
10. Sayfalar dağıtılıp yayıldığı zaman
(1. veya Amel defterleri dağıtıldığı zaman)
11. Göğün perdesi sıyrılıp açıldığı zaman
12. Cehennem alevlendirildiği zaman
13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14. Her kişi ne hazırladığını bilir.
15. Yemin olsun, geri kalıp gizlenenlere
16. köşesine çekinenlere,
17. Geceye, karanlık çöktüğü zaman,
18. Sabaha, nefeslendiği zaman,
19. Şüphesiz O, değerli bir elçinin sözüdür.
20 Güçlü ve arş sahibinin yanında itibarlı,
21.Kendisine uyulan ve güven duyulan (bir elçi).
22. Arkadaşınız cinlenmiş değildir.
23. Doğrusu arkadaşınız onu apaçık ufukta gördü.
24. O gaybi gerçeklikten dolayı suçlanamaz ve gaybi gerçekliği gizleyen değildir.
25. O kovulmuş şeytanın sözü de değildir.
26. Öyleyse nereye bu gidişiniz?
27. O ancak alemlere bir öğüttür,
28. Sizden dosdoğru yola dileyenler kimseler için.
29. Allah (bunu) alemler için dilemedikçe; dileyemezsiniz.

Basılmamış El Yazması Meal Çevirisi: Ejder Aşit

Share this content:

Yorum gönder