15 Ekim 2019 Salı

Kur'an Okurken Olması Gerekenler

Dr.Hamdi KALYONCU

30-11-2017 10:33

Kur'an Okurken Olması Gerekenler

Kur'an'ı bir kutsal kitap olarak kabul edenler, ona hürmette kusur etmemeye çalışırlar.

Ancak Kur'an'ın bizatihi kendisine, sadece hürmet etmek, onun indirilişindeki maksadı hasıl etmeye yetmeyeceği açıktır.

Yoksa durum şu örnektekinden farksız olur.

Güney Nijerya'ya on ikinci asırda giden Müslüman mübeşşirlerden biri yerli halk üzerinde irşat çalışmalarında bulunmasına rağmen başarı sağlayamamıştı. İfe'de halkı İslam'a davet eden zat onlara Kur'an ayetlerini okumuş, fakat yerli dilini pek az bildiğinden, söylemek istedikleri yeterince anlaşılamamış, kimseyi de imana getirememişti. Bu muhterem zatın ölümü üzerine Mecusiler onun oturduğu yerde bulunan şeyleri tetkik sırasında, duvarda muhafaza içinde asılı Kur'an-ı Kerim bulmuş ve onu tapınacak şey olarak zannetmişlerdi. (61) R.E.Dennett, Nigerian studio, London 1910 ,s.12-75 (T.W.Arnold, İntişarı İslam Tarihinden, Akçağ yay. Ankara, 1982, s.326)

Şüphesiz ki, Kur'an'a bu şekilde hürmet etmelerinin, ona saygı ile tapmanın kendilerine bir yararı yoktu. Ama kitaptan ayetler okuyan kişide gördükleri iyi hallerin kitabın kendinden kaynaklandığını düşünüyor olsalar gerekti ki, Kur'an'a tapma gibi bir davranış gösterme ihtiyacı duymuşlardı.

Bu olay, Kitabı okumadan, anlama gayreti göstermeden sırf hürmet edenlerin durumunu andırıyor. Halbuki Kur'an'ı anlamadan okumak, bir şofbenin, havalandırma borusu olmadan yakılmamasını ikaz eden kullanma kılavuzunu okuyup anlamadan, “şofbeni kullanma kılavuzu”na hürmet etmeye benzer. Bu hürmet yanlış kullanım sonucu meydana gelecek şofben zehirlenmesine engel olmaz.

 

www.hamdikalyoncu.com

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA