16 Temmuz 2019 Salı

Kuran Ayı Ramazan

M.Fatih ERGENEKON

28-05-2017 10:20

Kuran Ayı Ramazan

Oruçta bir ibadet olduğuna göre, ibadetlerin yük olması ve İbadetlerin yük alması nasıl gerçekleşir?

- Oruç; cennet yükümüz için bir takviyedir.

- Orucu Allah’ın büyük emeği ve projesi olan insana yaptığı yatırım olarak görmeli insan. Her ibadetin faydası insanadır.

- Allah’ın vermiş olduğu emeğin zayi edilmemesi açısından oruç ibadetini ilahi bir tedbir olarak görmeli.

- Orucun İnsanın içindeki vahyi olan vicdanı ve insanın içindeki peygamber olan aklı  onarması ve kuvvetlendirmesi açısından görmeli. İbadette sevgi olursa ancak insan ibadeti yük olan değil yük alan bir değer olarak görmeye başlayacaktır.

- Orucu sevmenin en öncelikli kuralı ise orucun üzerimizdeki değişimine tanık olmak.

 

Orucun diğer ibadetler gibi taşımış olduğu sembol nedir?

- İbadetin vermek istediği şey ibadet kadar değil, ötesidir. Kalp, duygu, gönül, irade ve ahlaka olan uzantıları vardır.

-iradenin oruç yemesi(günah karşısındaki tutumu ile gösteremediği iradesizliktir,

-aklın oruç yemesi(Ramazandan önceki ve Ramazandan sonraki manevi akıl arasında fark olmamasıdır – Fatır suresinin girişi – Allahın dileyenin kapasitesini arttırmakta), el-‘aklu ‘anillaâh

-vidanın oruç yemesi vicdanını yok sayması değil ancak vicdanını susturması. Allah nasıl ki insana vicdanı üzerinden konuşuyorsa insanda o vicdanı köreltmemeli

 

Ramazana ulaşmak ve Ramazana kavuşmak nedir?

-Bir insan Ramazana ulaşmış ancak Ramazana kavuşamamışsa Ramazanı tüketiyor ve israf ediyor demektir.

 

Ramazanı tüketmek nedir? Ramazan nasıl israf edilir?

-Ramazanı festivaller, diyetler, sahurlar, iftarlar vs ayı olarak gördüğünüz zaman, Kur’anla haşır neşir olmayıp dünyaya bakan yönünü ön plana aldığınızda tüketmiş oluyorsunuz. Misal verilecek olursa; hanımların geleneksel olarak uygulayageldikleri mukabelelerde lafza ve sese takılıp anlam ile buluşamamaları aslında bir tüketme örneğidir.

 

Orucun Salihât Olması mümkündür?

- Orcun salihat olması Ramazanın hakkını vermektir. Ramazanın hakkının verilmesi varlığın kendi lisanı ile size teşekkür etmesini sağlayacaktır.

- Salihat olabilmesi için ibadetlerin bencillikten sıyrılması şart.. (ye’ûdu ila nefsihi)

- İnsanla, İnsanlıkla, acılarla, dertlerle ilgilendiğiniz zaman salihat adına adım atmış oluyorsunuz.

- Abdullah’ın oğlu Muhammedi alemlere rahmet olamaya taşıyan süreç bunun en bariz örneğidir.

 

Modern çağın zaafları üzerinden Ramazanla nasıl bir ilişki kurulabilir?

Modern zamanda her şeyin çoğalması ile oluşan bir kirlilik göze çarpmaktadır. Eskiden insanlar yoklukla helak olurken günümüzde insanlar varlıkla helak oluyorlar.

Seçmenin hiçbir çağda bu kadar önemli olduğunu zannetmiyorum. Seçmek ise merkezinde aklın olduğu bir eylemdir.

Yine sınırsızlığa bu kadar oynandığı ve popüler hale getirildiği bir zaman olduğunu zannetmiyorum. Sınırsızlığa karşı olan zaafımız ise irademizin zafiyetidir.

Dünya da bir zulüm olsun ki hiçbir zamanda bu kadar gündem olsun duyulmasın ancak insanların bu vurdumduymaz tavırları ve bencilliği vicdanların körelmesinin bir sonucudur. İşte modern zamanlarda ihtiyaç duyulan bu akıl, irade ve vicdan üçlemesi aynı zamanda ruhun doyurulmasıdır.

 

Kuranın doğum gününü niçin açlık suretinde kutluyoruz?

-İnsan fizik ve metafizik varlığı ile müteşekkildir. (Akıl (şuur), irade, vicdan) yönleri..)

-Ruhun bedenin imamı olması (tıpkı ahiretin dünyanın, ma’nanın lafzın imamı olması gibi. Allah ruhun doyurulması için bedenin aç bırakılması gerektiğini öğreterek insanı terbiye ediyor. Nasıl ki kendinizin fiziki değil metafizik kısmıyla ilgileniyorsanız hayatın, olayların ve varlığında metafizik kısmıyla ilgileniyorsunuz. Ramazan aynı zamanda seküler ve maddeci bakış açısından kurtarmaktadır muhataplarını.

(Bedenin arka plana çekilip ruhun beslenmesi, doyurulması, Kur’anla doyurulması…)

 

Bedenin aç kalmasıyla Ruhun beslenmesi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?

-Dünya ve ahiret birbirinin zıttıdır. Ruh ise bu dünyaya ait bir şey değildir. Peygamberimizin çok yememesini, çok uyumumasını da bu çerçevede görmek gerekir. 

Ramazan nasıl mübarek kılar?

-Ramazanın sadece mideye gelmesi değil vicdana, akla, iradeye gelmesi ile mümkündür.

-Ramazandan önceki mü’min ile Ramazandan sonraki mü’minin hali, tavır ve davranışları bunun sağlamasıdır. Kur’an ile beslenen mü’min dışardan bakıldığında kendisine haza mü’min dedirtebilen kişidir.

-Ramazanın oluşturmak istediği ideal mü’min tipi bunun sağlamasıdır. Adam ailesine, komşusuna, arkadaşlarına karşı hala gaddar ise Ramazan onu mübarek kılmamış demektir, dürüst değilse mübarek kılmamış demektir. Sınırsız sayıda örnekle çoğaltılabilir.

 

Ramazanda ümmileşmek nedir?

-(Ümmileşmenin şefkat boyutu, açların farkındalığı, gönüllü açlık, doyuran bir açlıktır. (Aklı, gönlü Kur’an ile doyurmak)

-Ümmileşmek ise ana bir toplum olmak demektir. Kucak açarken şefkat, rahmet ve merhamet ile donanmalısınız.

-İnsanlık içinden çıkarılan en hayırlı ümmet olmak hedefinizde varsa tüm insanlığa kucak açmak gibi bir zorunluluğunuz var demektir.

 

Orucu bozar mı sorularını nasıl anlamalıyız?

-Orucu bozar mı sorusu maksadı ve manayı ıskalamaktır. Elbette insanlar birtakım sorulara ihtiyaç duyarlar ancak bu dini ilmihale indirgeyip, şekli ruhun yani bedeni ruhun önüne koymaktır. Ruhsuz beden ise cesettir. Ceset ise ölüdür dolayısıyla ölü bir ibadet sahibinide manevi anlamda öldürecektir. (Belki de ölüleri kutsamamız bundan olsa gerek.)

-Namaz kılan ahlaksızlarımızın, oruç tutan yalancılarımızın ve iftiracılarımızın varlığı ruhun öldürülüp cesedin kutsanmasından olsa gerek.

 

Niçin Kur’an ayı Ramazan:

Orucun ramazan ayında olması tesadüfi midir? Niçin bu aya denk gelir? Çünkü Ramazan Kur’anın doğum günüdür. Ramazanın, kadir kıymet kader gecesi indirildiğini biliyoruz.

Kur’an bir Ramazan gecesinde indirilmeye başlandı ve o gece kadir gecesi olmuştur.

Bir aylık doğum günü kutlamasıdır.

(Sevgili peygamberimizin kendi doğum gününde oruç tutmasını da böyle okuyorum)

Ramazanı doğuran anne yok sayılıp gözardı edilirse Razamanın çocuğu anlaşılamaz, ihya edilemez, değerlendirilemez. Ramazan vahiy kökünün üzerindeki meyvedir. Bu köke sırt çevirdiğinizde vahyin hakkına girmiş olursunuz. Ramazan vahyin sonucudur.

Dolayısıyla ramazan bir tefakkuh işidir, tıpkı vahyinde bir anlama işi olduğu gibi..

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA