21 Ekim 2018 Pazar

Fitne

Mustafa SEZGİN

22-03-2017 16:05

Fitne

Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir. Allah katında ise daha muhteşem bir karşılık vardır (Enam- 28).

İnsan için mallarının ve evlatlarının fitne olması, ilk anda onların saptırıcı bir potansiyel olarak var olduğunu akla getirir. Oysa fitne sadece bu anlamda kullanılmış değildir. İlginç bir şekilde olgunluk ve hamlık anlamlarını ihtiva edecek şekilde iki manada  kullanılmıştır.

Yüce Allah rahmet sahibi olarak malı ve insanın evlatlarını kötülük manasında bir fitne olarak takdir etmez.

Fitne şayet altının cürufunun temizlenmesi ise şu halde buradaki fitne, arınma,olgunlaşma için var olan bir fitnedir.

Sizi imtihana çekip hanginizin daha güzel  amel işleyeceğini bildirmek için ölümü ve hayatı takdir etti. Mülk 1. ayet bunu izhar eder.

Dikkat edilirse imtihan aslında iyi ile kötünün ayırt edilmesi için değil, kimin en güzel iş işleyeceğinin tespiti içindir.

Burada da fitne ateşte yakmak yâda kavrulma anlamında değildir. Aksine ateşte yemeğin pişerek kıvamlı hale gelmesi gibi kişinin de kıvamlı hale gelmesi için bir ateştir. Buna göre mallar ve evlatlar bir imtihandır ama bu imtihan bireyin faydasına olarak onun kıvamlı hale gelmesi içindir.

Fakat insanlar bunları kendileri için fıtrattan ayrılma, ya da yanma manasında bir manayı hayatlarına koymaktadırlar. Hal böyle olunca bunlar onlar için apaçık bir hamlıktan başkası olmamaktadır.

Şöyle ki, birey mal ve evladın sevgi ateşiyle yanarsa mal ve evlat onun  gönlüne kadar işleyen yakıcı bir ateş olur.    

Çünkü bunlar onun üzerinde olgunluk vazifesini ifa etmemiştir. Onların kendi üzerindeki hakkı olan olgunlaştırma vazifesinden daha yukarı bir konuma koyarak, hem onların hakkını zulme çevirmiş hemde kendisini geriye doğru götürmüştür. Bu hali ile o, aslında hamlıktan da daha geri giderek çürümeye başlamıştır.

Mallar ve evlatların varlık nedeni olgunlaştırma iken insan onu kavrulma manasında algıladığında onlara karşı sorumluluğunu ifa edemediği gibi kendisini de ateşlere atmaktadır.

Oysa Allah onun için daha büyük bir ecirden bahsederek onları bu büyük ecre doğru giden yolda olgunluk vesilesi kılmasını isterken, onların ateşi ile kavrulma ve hamlıktan kurtulmaları içinde bu büyük ecri onlar için ateşli bir teşvik kılmaktadır.

Şu halde her halükarda yüce Allah, insanları ateşlerden kurtulmaları için, içinde bulundukları hali  anlatmakta ve yine büyük ecirle onların mal ve evlatlara olan fitne ateşlerini söndürmelerini istemektedir.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA