16 Temmuz 2019 Salı

Kardeşlik Hukuku-1

M.Fatih ERGENEKON

10-03-2017 15:00

Kardeşlik Hukuku-1

   اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْتُرْحَمُونَ۟ 

Müminler sadece kardeştirler; öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allaha karşı sorumlu davranın ki, O'nun merhametine mazhar olasınız!(Hucurat-10)

Allah, varlığı yaratmakla bir kenara çekilmemiş, ilkeler koymuştur. Biz bu ilkelere sünnetullah diyoruz. Kâinatın Halık'ı sadece eşyaya değil insanlar arası ilişkilere hatta insan ile eşya arasındaki

İlişkilere de yasala koymuştur.

Baştan aşağı bu ilişkilerin ele alındığı Hucurat suresinde aynı zamanda müslümanların müslümanlarla olan ilişkisi yer alır. Ayete dönelim. إِنَّمَاAncak, sadece, olmazsa olmaz, aksi düşünülemez ki;  الْمُؤْمِنُونَmü'minler, iman etmiş olanlar, iman etme kemalini tamamlayanlardır.  Zira burada el-mü'minûn fiil değil isimdir, fiiller zamana ve mekana bağlı iken isimler zamanlar ve mekanlar üzeri olduğundan tamamlanmış süreci ifade eder. O halde Mü'minler için olmazsa olmaz şey.. Nedir o?

إِخْوَةٌ"Kardeşler". Kardeş olma. Karındaş olma. Niçin karındaş olma?

"Ehun" Arap dilinde kardeş demektir. Bu kelimenin Türkçeden farklı olarak iki farklı çoğul yapısı vardır. Ayette geçen "İhve" ve "ihvân". İlki biyolojik- nesep kardeşliğiyken diğeri ise dostluk cihetinden gelen kardeşliktir.

Ayette gönül kardeşliği olan "ihvan" yerine "ihve" kelimesinin seçilmiş olması mü'minlerin aralarındaki bağın sadece gönül bağlarıyla kalmayıp adeta kan bağından da ileri götürülmesi gereken ilişki şeklinde anlaşılabilir. İki mü'minin hukuku iki insanın hatta iki kardeşin hukukundan daha da ileridir.

Ayetin başındaki إِنَّمَا"innema" edatına gelince; hasır edatı dediğimiz edat, sadece, ancak, kesinlikle gibi anlamlar vererek özne ile yüklemi birbirinden koparılamayacağı anlamı taşır.

 O halde ayeti yeniden meallendirelim. Ayet adeta şu imaları taşır:

Mü'minler ancak kardeştir,

Mü'minlerin kardeş olmaması düşünülemez,

Mü'minler imanlarının ispatı için kardeş olmalılar,

Mü'minlerin kardeş olamamaları halinde kardeşlik hukukunu düzenlemeleri gerekmektedir,

Adeta ayet, kardeşlik müessesesi tesis edilmeden imanın tam manasıyla yer bulamayacağını vurgulamaktadır.

İman ve kardeşlik birinin sebebi ve sonucudur. Mü'minler iman ettiği için kardeş olduğu gibi, kardeş olabildikleri içinde mü'mindirler.

Tıpkı Hz. Ali misali.. Hz. Ali olduğu için kırkda kırk demedi, kırkda kırk dediği için Hz. Ali oldu.

 Bu kadar önemli bir hukukun üzerimizde bir hakkının daha olduğunu Allah bize öğretiyor.

فَأَصْلِحُوا"Fe eslihû" "ıslah ediniz". Hiç vakit kaybetmeden. Başındaki ف  edatı terkîb bildirdiği gibi hemen, hiç vakit kaybetmeksizin gibi anlamda vermektedir. ثم " sümme"den ayıran en büyük özelliği budur. Bu meyanda Kur'anın bizden istediği bir emir mevcut.

"Islah"...

YORUMLAR
  • Mücteba Uslu   11-03-2017 15:08

    Selamünaleyküm. Islah kelimesinden anladığımız nefsimizi ıslah ediniz çünkü nefis şiddetle kötülükleri emreder buyurmuştur. Resulullah efendimiz ifade eder ki yarabbi nefes alıp verene kadar beni nefsimin vesvesesine bırakma ifade etmiştir. Malumunuz Allah nefsinizi kötü huylardan arındırınız buyurmuştur. Kur'an'da kitap ehline Yahudi deyiniz sizi İyiler sınıfına katılım onlarda hevalarına uydu alçakların alçağı yaptık ifade edilmiştir. Resulullah efendimiz ölmez'den evvel ölünüz buradaki nefsi ıslah etmenin yolu Hz. Ali'nin yolundan geçer, alacalı bir Müslüman Mümin olamaz Mümin olmak için müminlik vasıflarını yerine getirmekle olur. İfade edilir ki iman fayda etmez amel olmayınca amel fayda etmez, İhlas olmayınca. İhlas fayda etmez, irfan olmayınca. Buradaki kan bağı zaten insanoğlu aynı kandan meydana gelmiştir mesela Adem babamız Havva anamız mesela Habil ile Kabil Allah için kurban keserler, lakin Allah Takva ehlinin kurbanını kabul ettiğini Allah bildirir Kabil Habil'i öldürür çünkü Allah Takva ehlinin amelini kabul ederim buyurmuştur. Meselâ İbrahim Aleyhisselam'ın babası taşlarla öldürürüm ifade etmiştir kan bağı yok muydu mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu helak olmuştu yarabbi o benim soyumdandır onun affedilmesini istediğinde Allah Ya Nuh seni cahillerden olmaktan men ederim ifade ettiğinde kan bağının bir şey ifade etmediği önemli olan gönül bağının olması ifade edilmiştir. Çünkü küfür tek millet ümmet de tek millet olarak Resulullah efendimiz beyan etmiştir. Önemli olan gönül bağının var olması meselâ Muhammed'in babası İbrahim'dir. Sizinde babanız İbrahim ifade edilmesi gibi o zaman Ali'nin kanı kanımdan canı canımdan Ali benim ben Alİ'yim ifade edildiğinde kan bağı ve gönül bağının tamamlanmış olduğunu anlıyoruz.Selametle. Mücteba Uslu.

Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA