16 Temmuz 2019 Salı

Eskilerin Masalı Olan Nedir?

Mustafa SEZGİN

16-02-2017 10:43

Eskilerin Masalı Olan Nedir?

"Sizi uyarmak için içinizden bir adam aracılığıyla size Rabbinizden bir hatırlatma gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki, O sizi Nuh toplumundan sonra halefler yaptı ve yaratılışta size güç verdi. Allah'ın nimetlerini anın ki kurtulabilesiniz." Dediler ki: "Sen, yalnız Allah'a ibadet edelim de atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldin? Eğer doğru sözlü isen hadi bize bizi tehdit ettiğini getir." Araf 69-70

Bu ayeti günümüzün idrakine indirirsek, aslında tevhidi anlatmaya çalışanlara geleneksel kesimin verdiği tepkilerinin daha önce de Allah’ın elçilerine verildiğini görürüz.

Yalnızca burada seçilen kelimeler farklı iken, mana ve karşı çıkış nedenleri arasında fark yoktur.

Zira onlar bir adam aracılığı ile hatırlatmanın gelmesine şaşarlarken, şimdikilerde tevhidi anlatan kişinin anlattıklarına değil, kimliğine bakmaktadırlar.

O’na sen hadis, fıkıh, kelam tahsili yaptın mı? Arapçayı biliyor musun? Şu kadar mürekkep yalaman ya da o seviyeye gelmen için şu kadar fırın ekmek yemen gerek diyerek, kişinin risaletine değil, kendisine bakarak reddetmekte değiller midir?

Kendi şeyh ve hocaları için insanüstü tasvirlerde bulunmakta değiller midir?

Nerede olursa olsun yardım edeceğini, kâinatın işlerini düzenlemede etkin olan ve diğer bir takım insanüstü ama ilahi niteliklere sahip olduklarını söyleyerek Allah adına konuşanın bir insan olamayacağı inancından bu sıfatları onlara vermekte değiller midir?

Zaten son nebiye de insanüstü özellikler vererek onun kendileri gibi bir insan olmadığını söylemekte değil midirler? Biz onun gibi olamayız., o Allahın resulü diyerek yeryüzü meydanından göklere çıkararak yerde muharref dinlerini yaymaya çalışmakta değiller midir?

İlginç olan daha önceki kavimlerde, elçinin kendileri gibi bir elçi olmasına şiddetle karşı çıkarlarken şimdi elçiyi insanüstü olarak görmekte ama önceki kavimlerin insanüstü olması tezini şimdikiler elçiye ve şeyh ile hocalarına bağlanarak uygulamaktadırlar.

Bu durumda insanüstü olanın arkasından gidilemez. İnsan onu kendi hayatı için rehber edinemez. Ancak ona ibadet eder.

İşte bunların elçi ve şeyh, hoca, seyda vs’lere insanüstü nitelik vermeleri de onlara insanların kulluk içinde yönelmeleri içindir.

Çünkü bunlar babaların ibadet ettiklerine hurafe ve şirk rivayet üzere gelene o kadar bağlanmışlardır ki bunlarda kesinlikle yanlış olmayacağını ve onların sorgulanamayacağınız inanarak, onlara karşı bir direnci dikkat edilirse hiçbir argüman getirmeden red yoluna gitmektedirler.

Bu da aslında onların hurafe ve şirk rivayetlerinin biraz düşünme ile dişi örümcek ağı gibi yıkılacağından kaynaklanmaktadır.

İşte onların sorunu şirk temeli üzere olan rivayetleri(rivayetlerin tümünün reddi değil) kendileri için din zannetmeleri ve bunun üzerinden hani dinde reformcuları eleştiriyorlardı ya kendilerinin yeni bir din koyarak dinde reform yapmaları söz konusudur.

Hani bu eskilerin masalları diyorlardı ya, aslında onların rivayet üzere olan dinleri eskilerin masallarıdır.

Onlar bize tehdit ettiğini getir diyerek aslında, kendilerinin laftan anlamadığını, anladıkları lisanın azap olduğunu söylemektedirler.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !
Diğer Yazıları

ANKET - ARAŞTIRMA