15 Ekim 2019 Salı

Hakkımızda

Rahman Rahim Allah adına…

“Bünyanı Mersus” Kur’an’ın Müslümanlar için kullandığı kenetlenme ifadelerinden bir tanesi. Kurşun gibi birbiri içinde eriyerek tek kalıp haline gelmeyi ifade eder. Bugün her şeyden çok buna ihtiyacımız var. Renk, dil ve ırk özelliklerimizi bir tarafa bırakarak, söylem ve düşünce farklı olsa da aynı özde kardeş olmayı bilmek önemli bir kazanımdır.

Bünyanı mersus aynılaşma değil, Kuran çerçevesinde müslümanın güzel yanlarını kuvvetlendirip eksiklerini görerek tamamlamaya çalışmanın adıdır. Asrımızda bariz şekilde karşılaştığımız değirmen misali öğütme, peygamberi metodun dışındadır. İslamın ilk davetçileri ve müntesipleri de güzel huylarını korumuş, eksik ve yanlış olan davranış-huylarını ıslah etmişlerdir.

Bizde bu yol üzerinde eksik olarak gördüklerimizi dile getirmek, güzellikleri çoğaltmak için yola çıktık. Rabbimizden niyazımız bu yolda ayaklarımızı sabit kılması, yanlışlarımızdan dönme basiretini bize verip güzellik ve iyiliklerimizi çoğaltmasıdır. Bu minvalde bizler aşağıda belirtilen hususları kendimize ilke edindik.

1)      Bu dergi/site ıslah ve tecdidi, şeffaflık ve güveni, ihlâs ve Salih ameli, yakınlaşma ve fikirsel hoşgörüyü ilke edinmiştir.

2)       Hiçbir cemaat-cemiyet ve partiye yakın değildir; ilişkilerinde seviyeli, söyleminde cesur, hareketlerinde bağımsızdır. İslam ve müslümanlar için faydalı gördüğü her ne varsa destekleyecek olumsuzlukları yıkıcı olmadan yapıcı bir şekilde eleştirecektir. Kimseye yakın olma gibi bir derdi olmadığı gibi kendisi gibi düşünmeyen kardeşlerini de görmezden gelme lüksüne sahip değildir.

3)      Fikirsel bağlamda her fikre açık, yönlendirilmeyi asla kabul etmemekle birlikte müslümanların hür sesi olmaya aday bir hedef edinmiştir.

4)      Bu dergi/site kar amaçlı değildir. Dileyen kardeşlerimize maliye ve maliyetimizi açıklamaya hazırız.

5)      Uyarmak(inzar), iyiliğe çağırıp kötülükten men etmek(Emr-i bi’l Maruf Nahy’il ani’l münker) şiarı, her müslümana vazife olduğu gibi bizde üzerimizde temel vazife olarak bilmekteyiz. Bu minvalde hatalarımız olduğunda bunları bize iletmeyen müslümanın kardeşlerimiz vebal altına girdiklerini bilinmesini isteriz. Ricamız hataları belirten kardeşlerimizin kendi fikir ve düşüncelerini veya bir hareketi merkeze alıp bunu yapmamasıdır.

6)      İletişimimizin canlı olması için bize sorulacak sorulara gücümüz dâhilinde (Allah’ın izni keremiyle) cevap vermeye çalışacağız. Ama soru soran kardeşlerimizden talebimiz aklındakilerini bize onaylatma çabası içinde olmaması ve verilen cevaba soru ile karşılık vermemesidir.

7)      Eleştiriye açığız ve her türlü olumlu eleştirinin yanında olacağız ve eleştirinin destekçisi olacağız. Çünkü Eleştirinin yapıldığı yerde mükemmellik zahir olur.

8)      Samimi bir niyetimiz vardır, halis duygular taşıyoruz. Kardeşlerimizden de yaklaşımlarında samimi ve güzel(hüsn) zan bekliyoruz.

9)      Okurlarımızdan gelen yazıların yayınlanması için bir köşemiz olacaktır ve gelen makaleler orada yayınlanacaktır.

10)   Sitemizde ‘Tevhid’e ters olmamak kaydıyla zıt görüşlere de yer verilecektir. Çünkü günümüzü cemaat-cemiyetlerinin yaptığı bariz hatalardan bir tanesi de müntesiplerinin zihni kargaşa düşmemesi için zıt fikirlerinden uzak durmasıdır. Hak batılla, doğru yanlışla, tam eksikle, artı eksiyle bilinir. farklı görüşler ve zıtlıklar olması gerekenin siperi ve destekleyicisidir. Böyle inanıyor, böyle düşünüyoruz

11)   Bu dergi/site uzun soluklu bir amaç taşımamaktadır. Patinaj yapmaya başladığında kapanacak, gereksizliğin içinde kendisini gerekli görmeyecektir.

12)    Bu dergi/site’de günlük makalelerle birlikte aylık araştırma yazıları yayınlanacaktır.

ANKET - ARAŞTIRMA