23 Ekim 2021 Cumartesi

KUŞATMAYI YARMAK ANLAMINDA AZLOLMAK

25-05-2021 11:07 Güncelleme : 25-05-2021 11:07

KUŞATMAYI YARMAK ANLAMINDA AZLOLMAK

Azl olmak, ayırma, uzaklaştırma manasına gelir.

Bu kavram Kur’an da olgunlaşmayı anlatma manasında olarak, yetişmişliğin ifadesi olarak kullanılmaktadır.

Yere saplanma, çamura bulanma, geriye doğru çekiştirme, birlikteliğini bozma amaçlarını gerçekleştirmeye çalışanlara karşı bir üstünlük.

Bu kelimenin örnekliğini biz Rabbin kitabında Ashab-ı Kehf ve İbrahim as. özelinde görmekteyiz.

Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan azl oldunuz, o halde mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın.» Kehf 16

Sizden de, Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de azl oluyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki Rabbime dua etmemle bedbaht olmam. Meryem 48

Ashab-ı Kehf gençlerden oluşan bir grup. Fakat bu grubun en önemli özelliği delil arayışı içinde olmaları.

Bu gençler toplumda kabul gören anlayışların kabulü için kendilerine delil getirilmesinin gereğini ortaya koyan, bu manada sorgulayanlardan oluşan bir genç grubu.

Bu gençler, doğruyu aramak üzere çıkan ve nihayetinde doğru bildiklerini yapma noktasında da kararlılıklarını gösterenlerdir.

Bunun sonucu ne olursa olsun, onlar doğruları ifa etmeyi birkaç paraya (semenen galile) satmayan birileri.

Onlar toplumun gelenekleri ile, değer yargılarını ve üzerlerindeki tüm ağırlık ve prangalardan tek tek azlolma çabası içinde idiler.

Bu çaba içinde özgürlüklerine kavuştular.

Rabb onları kıyamet gününe kadar kendi kitabında ve insanlar arasında anacak bir konuma getirerek örnek edinilmesini istemiştir.

Zira şimdiki gençlerimiz, yaşlılarımız ne durumda.

Azlolunmamız gereken o kadar çok vazgeçilmezler edinmişiz ki bunlar içinde görünemez olmuşuz.

Cep telefonu bağımlılığımız, modaya düşkünlüğümüz, makamlara olan ilgimiz, para ve mala olan sevgimiz, karşı cinse olan ilgimiz,

Toplumun doğru ya da yanlış olan değer yargılarına olan bağlılığımız, kişi , kanaat önderi, hoca, alim v.s denen kimselere karşı tutulan nutkumuz,

İşte bunların hepsi bizim azlolunmamız gereken prangalar olarak karşımızda durmaktadır.

İbrahim as.’a baktığımızda ise azlolunmanın daha farklı boyut ve detaylısını görmekteyiz.

İbrahim a.s. toplumun zihinsel yapısı ile insanların birbirlerine olan bağlılığı ile inançlarındaki bağımlılığı koparmaya yönelik eylemde bulunmuştur.

Konuşabiliyorlar mı?, Yardım istediğinizde size yardım edebiliyorlar mı? Şuna sorun putlarınızı kim kırdı? Diye sorduğunda onların hayır ama atalarımızı bu şekilde bulduk dediklerinde,

Aslında onların azlolunmaları gerekenlere vurgu yapıp, bağımlılıklarının köleleştirmeye gittiğinden bahsediyordu.

Hatta “Siz Allah'ı bırakıp, dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olsun diye, putları ilahlar edindiniz. Ankebut 25”

Diyerek birbirlerini üzerinden bağladıkları putların da uydurma olup, sevgilerinin basit, birlikteliklerinin menfaat üzere olduğundan bahsediyordu.

Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.

"Putlara tapıyoruz ve onlara tapmağa devam edeceğiz" demişlerdi.

 İbrahim, dedi ki: "Onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı?"

"Yahut size fayda veya zararları dokunur mu?"

 "Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk" dediler.

İbrahim, şöyle dedi: "Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?"

 "Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur."

 "O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir."

. "O, bana yediren ve içirendir."

 "Hastalandığımda da O bana şifa verir."

"O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır."

 "O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur."

İbrahim as.’ın kendisine yapılan lütufların öznesini anarak söyledikleri manidar.

Zira o yemeği değil, içeceği değil, ilacı veya doktoru değil, eceli değil, Rabbi anıyor.

Bu aslında tedebbür eden birinin yani görünenden onun arkasına geçen basiretli birinin bilinçli sözleridir.

Bu her şeyi Rabbe bağlayan ve tüm her şeyden azlolmuş birinin sözleridir.

İbrahim as. işte akleden bir kalb ile herşeyi Allah’a bağlayan (Akıl bağlama anlamındadır) olarak hep ilke giderken, evvelin Allah olduğunu gören, ortaya çıkan sonuçlarında takdir edeninin o olduğunu idrak ederek ahir olanın da o olduğunu bilen biri olarak aklı gözüne inmiş olan değil, aklını kalbi ile çalıştıran ama kalbi de selim biri olarak var olan insanlığın atası.

İşte azlolmanın, diğer bir deyişle özgürlüğün önderi.

Bu bizim atamız tarafından örneklik yapılan hayat iken, bizlerin içinde bulunduğumuz hayat ve dâhil olduğumuz grupların insanlarına baktığımızda kimlik ve ilişkilerimizi sorgulamak, kendimize saygıdan ve ata olarak kabul ettiğimiz İbrahim a.s’a yaraşmaktan, ayrıca Rabbin yaratılmışlardan azlolmayanı kendisine kul edinmez gereğinden hayati bir önem arz eder.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA