23 Ekim 2021 Cumartesi

Gayba İman Gelişimin ve Yenilenmenin Yoludur.

18-10-2020 12:59 Güncelleme : 18-10-2020 22:18

Gayba İman Gelişimin ve Yenilenmenin Yoludur.

Muttekiler gayba iman ederler. Bakara 2

Muttekiler dışarıdan gelecek olan yıkıcı bir kuvvete karşı kendilerini koruyanlarıdır. Bu çeşitli şekillerde hasıl olur.

Zira şeytanın ben onlara sağlarından sollarından , önlerinden ve arkalarından yaklaşacağım. ”Derken aslında bu onları yıkıcı unsurlara düçar kılarak sana yönelmekten alıkoyacağım manasını ihtiva etmektedir.

Buna göre Şeytan Allah’tan başkasına yönelterek, insanı koruyan Allah’tan, yiyen canavarların inine götürür.

Gayba imanda bu manadan olarak kişiyi yıkıcı ve içten kemirici şeylere karşı korur.

Çünkü gayba iman insana, onun herşeyi bilemeyeceğini, bilgisinin ve tecrübesinin kısıtlı olduğunu ilham ederken ,diğer taraftan insana daima doğruyu arama bilinci de verir.

Buna göre gayba iman hayatın koruyucu kalelerinin en sağlam surlarındandır.

Gayba iman noktasında çoğumuz sözler sarfeder ve insanlara nasihat ederiz ama bunun gereği bizlerde yoktur.

Çünkü bizler, en iyiyi biliriz, hocamız bilir, şeyhimiz bilir, imamımız bilir, Ayetullah bilir; cemaatim en doğruyu bilir, grubum da , benim ekolüm, benim insanım, en iyiler hep bizdedir.

Fakat bu bizi yıkar, içten kemirir diğer yandan da çürüme başlar.

Zira bunların her biri, mükemmel …Başkasına gerek yok. Gaybı da ben bilirim demekle eşdeğerdir.

Çünkü insan en başta hata yapar. Senin en iyi dediğin de. Bu durumda bu hatada ısrar  seni yıkar, kemirir ve çürütür.

Kur’an’ı en iyi biz anlarız, Resule en iyi biz tabi oluruz, En iyi işi biz yaparız, en doğru kararları biz veririz. Şeklinde sözkonusu edeceğimiz tüm her şeyde aslında gayba imana aykırı olan sahiplenmelerdir.

Çünkü her bilenin üzerinde daha iyi bir bilen vardır. Buna göre kur’an yorumu ,sünnet uygulaması, karar verilmesi gereken konularda her zaman daha iyi bir yorum, daha iyi bir anlayış, daha iyi bir karar verilebilir.

İşte daha iyi olan gayb bize kayıp ise bizim bunu bilerek araştırmacı olup, hakk olana her zaman açık olmak durumundayız.

İşte bu bilinç ile uygulamaya geçtiğimizde o zaman gayba iman etmiş oluruz.

Bu durumda daha güzel ve iyi olana açık olmak kapalı bir yerde kalan ve daha sonra zararlı mikroplarla dolu olan bir su olmaktan, akan ve temizlenen bir su gibi olmaktır.

Fakat şu an yaşadığımız coğrafya , bulunduğumuz ortam veya topluluklara baktığımızda hep bir kapalılık içindeyizdir. Bundan dolayı cesetler haline gelmişiz. Bize söylenen ve verilenleri doğru ve tartışılmaz olarak kabul etmiş ve onları benimsemişiz.

Gayba iman muttekilerin bir özelliği olarak var ise muttakiler daima sorgulayan, istişare eden, hatırlayan ve hatırlatan, daha iyi fikir ve eylemler ile davranışların olacağına inanarak daha iyinin karşısında muhafazakar olanlardan olamazlar.

Gayba iman bize her zaman bildiğimizden, yaptığımızdan; aldığımız karardan daha iyisinin olacağını unutturmayan bir bilinç katmalıdır.

 

 


 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA