12 Agustos 2020 Çarşamba

Kutsal Sahabe algısından Beşer Sahabe algısına

15-06-2019 09:13 Güncelleme : 17-06-2019 12:13

Kutsal Sahabe algısından Beşer Sahabe algısına

Bunlar bize göstermektedir ki bu insanların doğruları örnek alınır, yanlışları görmezlikten gelinmez, yanlışları tespit edilerek ondan uzak durulur. Hatta onlar için sadece af dileriz. Onlardan sonra gelenler “Ey kerim Rabbimiz, derler, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle! İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur ya Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin Haşr 10 Onların yaptıklarından sorumlu olmadığımız gibi onların yaptıklarından dolayı da bir hamasete girip sanki kendimiz yapmış gibi bir asalaklığa da giremeyiz. Onlar gelip geçen bir toplumdur.. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız size. Onların yaptıkları size sorulmayacaktır. Bakara 141

Sahebe

Gelenekte genel kabul görmüş inanç, Peygamber döneminde yaşamış ve bir takım özelliklere sahip insanların eleştirilemeyeceği, hataları olsa dahi bunu dillendirmenin yanlış olacağı şeklinde bir dokunulmazlık zırhı şeklindedir.Bu insanlara sahabe denir.

Hatta sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız doğru yolu bulursunuz. Şeklinde esasen zayıf olan haber bizlere hadis diye söylenirken diğer taraftan, bu sözle  sahabeye kutsallık verilmiştir.

Bunun en bariz örneği, kutsal bir kişilik ve mekan olarak atfedilen, Eyüp el-Ensarinin kabrinin olduğu söylenen Eyüp camii ve çevresidir.

İnsanlar bu kutsiyeti, Eyüp sultan hazretlerinden çocuk istedim oldu. Eş ,kızıma talip istedim oldu derken, hacc için gelenlerde buraya uğramanın kutsiyetine inanmışlardır.

Bu amaçla Ramazan günlerinde, Cuma günlerinde  burada olmanın ve namaz kılmanın büyük sevaplar kazanmak için bir vesile olduğunu söyleyenlerde vardır.

Sahabelerin olduğu yerleri kutsamak ve onların yüzü suyu hürmetine azaptan korunmuşlukta onların yardımı olarak nitelenmektedir.

Bu, topyekün sahabe denen kimseler için söz konusu iken, sahabe denen kimselerin tanımı hakkında da ilginç yaklaşımlar mevcuttur.

Sahabe, peygamberi bir defa görmüş olan, ya da körlük nedeni ile görememiş olan, iman eden ve bu hal üzere olan kimselerdir denmiştir.

Bu durumda iman edip, iman üzere ölen birinden ayrıcalığı, bu insanın elçiyi görmesi diğer bir deyişle, Rabbin onu elçi ile aynı zamanda yaratması olmuştur.

Bu durumda olanların bir ayrıcalıklarından bahsedilerek, onların her hali ile örnek alınması ,dolayısı ile sorgulanmaması gerekliliği üzere durulur.

Onlar hata yapsa dahi bir  sevap alacakları inancı gereği cemelde, sıffinde birbirlerini öldüren bu insanlar mümini öldüren cehennem ateşindedir ayeti bunlara inmemiş olacak ve onlar bu katletmeden dolayı sevap dahi kazanmış olacaklardır. Çünkü ne de olsa bunlar yanlış içtihatta bulunsalar da bir sevap alacaklardı.

Oysa biz bilmekteyiz ki, her bilenin üzerinde bir bilen vardır.Yusuf 76

Üstünlük, yaşanılan zamanda, coğrafya da, birini ya da bir şeyleri görmede değil, Allah’a karşı olan sorumluluktadır.

Sahabede bir insandır. İnsan olmaları hesabı ile küçüğünden büyüğüne çok hatalar yapmışlardır. Üstelik elçiye belli bir yakınlıkta olanlar dışında kimlerin sahabe olduğu da belli değildir. Bunu elçi dahi bilmekte değildir.

Çevrenizdeki bedevîler içinde münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Sen onları bilmezsin; onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız, ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler.Tevbe 101

Şimdi bu durumda kim sahabe?

Halid’in savaşta insanları yaktırdığı ve uçurumlaradan aşağı atmasına göz yuman ve bundan dolayı vefatı sırasında pişman olan Ebu bekir mi? İbni kesir.V.23

Ölümüne kadar İbni mesudun maaşını kesip, açlık içinde öleceği zaman pişman olan Osman, sana birikmiş maaşlarını vereyim dediğinde  , ihtiyacım var iken vermedin ,artık ihtiyacım kalmadı, ölüyorum   Osman’nın bana dua et demesine rağmen Allahtan talebim ,yediğin hakkımın senden alınmasıdır demiş ve cenae namazını Osman’ın kıldırmaması yönünde ailesine telkinde bulunan İbn-i Mesud’a, zulmeden  Osman mı örnek alınacak kimse?

Ebu zeri Rebeze çölüne sürüp orada yalnız başına ölüme terkeden Osman mı örnek alınacak?

Akrabalarını devlete musallat edip, Müslümanların mallarını dilediği gibi kullanıp, kendi zimmetlerine geçiren Ümeyye oğullarına kol kanat  Osman mı? Belazuri vı 147.

Gittiği yerlerde evli güzel kadınların kocalarını öldürüp kendisine alan,kızları da zorla cariye edinen ve Ömer’in Ey Allah’ın düşmanı bir Müslümanı öldürdün ,hanımının üzerine atladın.Seni taşlayarak öldüreceğim dediği Halid b. Velid mi?Taberi 2.274

Ebu bekirin, İçlerinde 700 kur’an hafızı,1200 Müslümanın kanı kurumadan, nedir sendeki kadın düşkünlüğü? Yakubi 2.17 Vakıdı 82

Kılıçların ucuna siyasi emellerine alet edinmek üzere mızraklarının ucuna takan amr b.as ile buna destek veren Muaviye mi?

Ali’ye hutbelerde kötü söz söylemeyezsin dediği için Hucr b.Adiy ve on arkadaşını katleden Muaviye mi?

Doksana yakın kadınla evlenip boşanan ve  Ali’nin küfe hutbesinde insanlara buna kızlarınızı vermeyin diye yalvardığı, Hasan mı?

Ahvaz vergileri karşılığında Muaviye’ye Halifeliği satan Hasan mı?

Nahrevanda katili saklamadığını söyleyip, haberleri olmadığını söyleyen ve üstelik kendisinin de zahit Müslüman olarak nitelediği haricileri kılıçtan geçiren Ali mi?

Cemelde ganimet saymadığı malları bunların mallarını ganimet sayan Ali mi?

Hasan tarafından istişare ve Müslümanların ortak görüşü ile başkan seçilmesi önerildiği halde bir oldu bitti ile başkanlık bizim hakkımızdır diyerek Osmanın katlini yakın bir yerde bekleyen iktidar hırsı içinde olan Ali mi?

Osmanın katillerine iktidardan pay veren ve haşimoğullarına makam ve mevki veren Ali mi?

Bunlar bize göstermektedir ki bu insanların doğruları örnek alınır, yanlışları görmezlikten gelinmez, yanlışları tespit edilerek  ondan uzak durulur.

Hatta onlar için sadece af dileriz.

Onlardan sonra gelenler “Ey kerim Rabbimiz, derler, bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle! İçimizde müminlere karşı hiçbir kin bırakma! Duamızı kabul buyur ya Rabbenâ, çünkü Sen raufsun, rahîmsin Haşr 10

Onların yaptıklarından sorumlu olmadığımız gibi onların yaptıklarından dolayı da bir hamasete girip sanki kendimiz yapmış gibi bir asalaklığa da giremeyiz. 

 Onlar gelip geçen bir toplumdur.. Onların kazandığı onlara, sizin kazandığınız size. Onların yaptıkları size sorulmayacaktır. Bakara 141

Onların söyleyip söylemediği belli olmayan velev ki onlar peygamberden hadis nakletseler bile bu  altın silsile olarak kabul edip, sorgulamaksızın alamayız.Onlardan iyi niyetli olan da olabilir, ama bu görünüm altında dini ifsat etmeye çalışanlarda az değildir.

Hatta başkanın Kureyş kavminden olması tartışması üzere ne kadar çok kafa yorulmuş ve akademik çalışmalar yapılmış.

Onlar değerli işler yapabilirler, fedakarlıklarda bulunabilirler, ama bu hiçbir zaman onların kutsanması için bir neden olamayacağı gibi  sorgulanmalarına da mani olamaz.

Elçiye dahi ben de sizin gibi bir beşerim demesi söylenirken, o devrin insanları da ancak bir beşer olarak kabul edilerek onlara bir ayrıcalık tanınamaz, sağlanmaz.

Artık sahabe ile aramıza ördüğümüz şeyheyn,  eimme-i erbaa , aşere-i mübeşşera duvarlarını yıkmalıyız.

Bu uygulama ne de dört halife de ne de ashapta göremiyoruz görüyoruz dini bir çerçeve koyamayız.

Onları hayatımızdaki eskilerin kendilerince kutsayarak put haline getirdikleri insanlar gibi görmemeliyiz. Aksi halde bu görüş bizi kör edecektir.

Bize yutturulmaya çalışılan menkıbeleri ne zaman kusup, tüküreceğiz? Ne zaman bu insanlar üzerine örtülen  kutsiyet hırkalarını sökeceğiz, Mezarlarını kutsamaktan vazgeçip, cesetlerinin olduğu yerleri kutsal mekan olmaktan çıkaracağız?

İnsanlardan edindiklerimiz bu tür putları İbrahim babamızın baltası ile kırma zamanımız daha gelmedi mi?

Yoksa bu baltayı hep taşa vuruyoruz da şirk kırıcı baltalarımız köreliyor mu?

Bizlere nasıl da dini ters yüz ederek, şirki tevhid diye gösteriyorlar.

Ama bu bizim hatamız. Çünkü kutsallık ile aklın önünğ kestik. Hürriyetin lokomotifi olan akletmeyi çürümeye bıraktık. Böylece köle sürüler olarak boyunlarımıza ip bağlayıp ateşlere doğru bizleri sevk etmektedirler.

 

YORUMLAR
  • Tülay eser   24-06-2019 18:42

    Yorum yok

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA