29 Ocak 2020 Çarşamba

Dinlemediğimiz halde dinledik diyenlerden miyiz?

03-06-2019 18:11 Güncelleme : 17-06-2019 11:41

Dinlemediğimiz halde dinledik diyenlerden miyiz?

İman edenler bu imanın gereği olarak işitmek ve dinlemek zorundadırlar. Onlar kendi başlarına bırakılarak diledikleri gibi mallarında ve oğullarında , zamanlarında tasarruf edemeyecekleri gibi, yaşam tarzlarını da diledikleri gibi kuramazlar.

Ey iman edenler Allah’a ve O’nun resulüne itaat ediniz. O’ndan yüz çevirmeyiniz. dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın. Allah katında yeryüzünde dolaşan canlıların en kötüsü akletmeyen dilsizler ve sağırlardır. Enfal 20-22

Rabbin iman edenlere ciddi bir uyarısı sözkonusudur.Şayet iman ediyorum diyorsanız şu halde olmamalısınız.Çünkü bu halde olmak iman edenlerde olamaz.

Onlar akletmeyen , dilsiz ve sağırlar olamaz.

Her ne kadar akletme gelenekte yerilip, vahyin karşısına konulup, imanın aklı devre dışı bıraktığı söylense de bu kimselerin imanların Rabbin nitelediği iman edenlerden olmadıkları bu ayetler ile sabittir.

İman edenler “iman ettim” diyorlarsa bunun gereğini ifa etmek zorundadırlar.

İman etmek sadece sözlü değil, akli, kalbi ve ameli bir tasdiği de zorunlu kılar.

İman edenler bu imanın gereği olarak işitmek ve dinlemek zorundadırlar. Onlar kendi başlarına bırakılarak diledikleri gibi mallarında ve oğullarında , zamanlarında tasarruf edemeyecekleri gibi, yaşam tarzlarını da diledikleri gibi kuramazlar.

Şayet bu iddia da iseler o zaman onların imanı başkasınadır.

Bizler dinliyoruz diyoruz. Gerçekten sözü dinleyenlerden miyiz?

Sözü dinlemediğimiz halde sözü dinleyenlerdeniz diyoruz.

Çünkü bizler büyük bir ahlaki dejenerasyona uğramışız, haklara riayet etmemekteyiz, bize elçilerden, değerli insanlardan, tabiattan kalan mirasa, mal miraslarımızı haram ve helal demeden hakkı gözetmeden yemekteyiz, zinaya meyletmekte, teknolojiye aşırı bağımlılık göstermekteyiz. Kıskançlık ve hasedde, riyada yarışır hale gelmişiz. Üstünlük ve izzeti başkalarının yanında aramaktayız.

Bunları yaparak Rabbe hiçbir zarar veremeyiz. Bunları yaparak hem kendimize hem de din hakkında insanlarda yanlış kanaat oluştururuz.

İman bu manada samimiyet ve dosdoğru olmaktır.

Ya sözü dinleyeceğiz ya da dinlemediğimizi itiraf edeceğiz.

Dinlemediğimiz halde hala dinliyoruz dersek, akledenlerden değiliz demektir. Çünkü sadece dinlemek değil, bu dinleme ile akletmek gerek. Akletmek bağ kurmak ve bağlamak manasına gelen olarak dinlenenlerin hayat ile bağını kurmak ve duyguları yönetmek şeklinde bir sonucun hasıl olmasını gerektirir.

Bizler ise ne ile bağ kuruyoruz? Ne ile kendimizi ilişkilendiriyoruz?

Hangi duygularımızı bağlayıp, frenleyerek, Bağlanmamız gereken Allah’a tercih ediyoruz.

Yoksa bizler mi kendimizi bağlıyoruz? Yoksa bizler duygularımızın zincirlerine mi kendimizi bağlıyoruz?

İman edenler hala bu ahval üzere iken nasıl olurda iman edenlerden olduklarını söylerler.

Bu halde onlar sağırdırlar ve söyleyecekleri sözleri olmayan dilsizlerden başkası olamazlar.

 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA