29 Ocak 2020 Çarşamba

Buharinin Kitabı

01-06-2019 22:53 Güncelleme : 17-06-2019 11:30

Buharinin Kitabı

Kendisine alim diyen biri,”Buhari yere gök, göğe yer dese dahi o’nu kabul ederiz. Biliyoruz ki taş katı, su sıvıdır.Amma Buhari derse ki taş sıvıdır, su katı.Bizim içinde artık taş sıvı, su katıdır. Buhari demek yüzde yüz Resulullah demektir.Resul’e iman Buhariye imandır. Buna göre her kim Buhariye iman etmez ise Resule iman etmemiş olur. Buhari çökerse doğal olarakta din çöker. Çünkü hadisler kurânı açıklar. Onlar olmaksızın Kur’an açıklanamaz. Hadislerin ise doğru bir şekilde olduğu yer Buharinin kitabıdır.Şu halde Buhariyi inkar Kur’anı inkardır. Gerçekten de böyle midir?

Buhari ve Kitabı Hakkında.

Buhari kimdir?

Kitabı Nedir?

Söylenenler nelerdir?

Buhari İranlı bir muhaddistir.Kitabı Kur’an-ı Kerimden sonra ehli sünnette ikinci en güvenilir kaynaktır.

Bu kitabın orijinali yoktur.

Bu kitabı her ne kadar Buharinin yazdığı söylense de bu kitaba Buhari ya da Buhariden sonra bir çok kimselerin yalan, uydurma , birbiri ile çelişen rivayetleri soktuğu açıktır.

Bu kitabın içinde iran kültürünün etkisi, fars kültürünün etkisi ve siyasal bir takım etkiler olduğu gibi,Allah’ın dininde yasal bir dayanak olarakta görülmektedir.

Ki bu minvalde Kendisine alim diyen biri,”Buhari yere gök, göğe yer dese dahi o’nu kabul ederiz. Biliyoruz ki taş katı, su sıvıdır.Amma Buhari derse ki taş sıvıdır, su katı.Bizim içinde artık taş sıvı, su katıdır.

Buhari demek yüzde yüz Resulullah demektir.Resul’e iman Buhariye imandır.

Buna göre her kim Buhariye iman etmez ise Resule iman etmemiş olur.

Buhari çökerse doğal olarakta din çöker. Çünkü hadisler kurânı açıklar. Onlar olmaksızın Kur’an açıklanamaz. Hadislerin ise doğru bir şekilde olduğu yer Buharinin kitabıdır.Şu halde Buhariyi inkar Kur’anı inkardır.

Gerçekten de böyle midir?

Bu iddialar ilk bakışta akıl ve mantık dışı olarak görülmektedir.Esasen işin biraz daha içine girildiğinde durumun ne kadar vahim ve Rabbe ortak koşmak demek olduğu anlaşılmaktadır.

Çünkü Buhari bu hali ile Dinin asli kaynağı olarak kabul edilirken, “Dinde şeriat koyan ortaklarımı var” Onlara hahamlarını, Rahiplerini Rabbleredindirler,Meryemin oğlu isa Mesihide” ayetinin tezahürünü biz böylece görmekteyiz.

Allah Resule imanı bu adamın yazdığı kitaba bağlamış ise bu durumda Buharinin kitabının olmadığı ya da ulaşmadığı insanlar Resul’e iman etmişler de olamaz.

Buharinin kitabı en üst kitap olmaktadır. Hatta Kur’andan da. Çünkü Buhari Kur’anı açıklamaktadır.

O’nun açıklaması muteber ise onun açıkladığı herşey doğrudur.

Bu durumda Buharinin kitabı da korunmuş olmalıdır.

Peki Buhari kim. Buhari hak mezhep olarak kabul edilen Hanefi mezhebinin imamı hakkında, bir çok ağıza alınmayan sözler sarfeder.

Ebu Hanife için, “deccallerden bir deccal” der.”İslamı lime lime doğramıştır” der.”İki defa küfürden dönmeye davet edildi.”der

Buharinin eserlerinde fars etkisi yok değildir. Deve sidiği meselesi İran avestasından geçme bir rivayettir.

Ayrıca, Buharide geçtiği söylenen bazı hadisler şunlardır.

Allah HakkındakiHadisler

Allah’ın her gecenin son üçte birlik diliminde yeryuzune en yakın gokyuzune indiğine dair hadis.

Allah’ın ayağını Cehennem’in üzerine koyması ile ilgili bir hadis.

Allahın tanınmak için baldırını açması

Bir Yahudinin Allah’ın beş parmağı olduğunu iddia etmesi ve Hz. Peygamber’in de buna muvafakat etmesi.

Resullullah Hakkında,

Vahiy kesilince Hz. Peygamber’in intihara kalkıştığına dair hadis.

Hz. Peygamber’in göğsünün melekler tarafından yarılması, içinin zemzemle yıkanması ve iman ve hikmetin bir

kap ile onun göğsüne boşaltılması ile ilgili

Şakkul kamer hadisi.Oysa ilk islam tarih kitaplarında bulunmamaktadır.

Hz. Peygamber’in az bir su içine elini sokması ve elinden sular fışkırması, ayrıca onun parmakları arasındaki yiyeceklerin Allah’ı teşbih ettiğini sahabenin de duyması.

Hz. Peygamber’in, bebek iken Abdullah b. ez-Zubeyr’in ağzına tükürmesi.

Hz. Peygamber’in abdest alıp ağzını çalkaladığı kaptaki suyu içmelerini, ashabına emretmesi.

Sahabe’nin Hz. Peygamber’in tükürük ve balgamını (nuhame) kapıştıklarını ve ellerine yüzlerine sürdüklerini ifade eden  hadis

Hz. Peygamber’in tükürüğünün Hz. Ali’nin gözündeki çapak rahatsızlığını iyileştirmesi.

Hz. Peygamber’in kullanılmış abdest suyunun, bayılmış ola nı iyileştirdiği.

Hz. Peygamber’in bir tel sacının, bütün dünyadan ve içindekilerden daha değerli olduğuna dair bir hadis.

Hz. Peygamber’in develerin idrarının ilaç olarak kullanılmasını tavsiye etmesi.

Hz. Peygamber’in Müslümanlardan, yemek yedikten sonra ellerini silmeyip, ya kendilerinin bizzat yalamalarını,

ya da başkalarına yalatmalarını istemesi.

Hz. Peygamber’in üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğünün yerine bir minber yapılıp da, Hz. Peygamber kütüğü

 bırakınca, onun parçalanırcasına ses çıkarması, daha sonra Hz. Peygamber’in kendisini kucaklaması üzerine çocuk

 gibi inlemesi.

Hz. Peygamber’in kullandığı abdest suyunu sahabenin kapıştığı, kapamayanların ise ellerini, bu suyla elini ıslatanlara

değdirdikleri.

Sahabenin Hz. Peygamber’in terini ve saclarını cam şişeler de sakladıkları, sonra bunları ölürlerken mezarlarına

 koydurttukları konusunda bir hadis.

Sahabenin teberrük amacıyla Hz. Peygamber’in eşyasını saklamaları.

Hz. Peygamber’in kabirde azaba uğrayanların seslerini duyabilmesi.

Hz. Peygamber’in müşriklerin ölüleriyle konuşması.

Peygamberlerden birinin bir karınca ısırınca, bütün karınca ları yakmaya kalktığını, Allah’ın da onu “[hepsini değil]

sadece birini öldürsen ya!” demesi

Nubuvvet mührünün Hz. Peygamber’in sırtında açıkça görüldüğüne; yine onun abdest aldığı kullanılmış Suyun,

hastaya şifa olduğuna dair bir hadis.

Kıyamet günü bütün peygamberlerin şefaat etmekten bağışlanmalarını istedikleri, Hz. Peygamber’in ise bütün

 ümmetler için şefaatte bulunacağı hadisi.

 

Benden sonra ilk ölecek olan sevde demesi. Oysa Zeynebin ölmesi.

Ebu Hureyre Hakkında Hadisler

Ebu Hureyre’nin hadisleri unutmaması için Hz. Peygamber’in ona ridasını (ust elbise) yere sermesini söylemesi

ve bir şeyler avuçlayıp koyar gibi yapması,

Ebu Hureyre’nin Hz. Peygamber’in hadislerini Ebubekir, Ömer v.b. önde gelen sahabilerden daha çok ezberlediğini

 iddia etmesi

Ebu Hureyre “Hayber gazvesinde Rasulullah ile beraber gittik… Hayber’i fethettik.” demektedir.Oysa tarihi olarak

gitmemişti.

Şeytanın insan suretine girerek Fıtır sadakası olarak toplanan ve Ebu Hureyre’nin korumakla görevlendirildiği

hurmalardan çalması, kendisini yakalayan Ebu Hureyre’ye kendisini bırakması karşılığında “ayete’l-kursi”yi öğretmesi,

Ebu Hureyre’nin bunu Hz. Peygamber’e anlatması, onun de kendisini tasdik     etmesi.

 

Kadınlar Hakkında Hadis

Kadınların akıllarının ve dinlerinin eksik olduğuna dair hadis.

Kadınların en ustun olanlarının Hz. Meryem, Firavun’un hanımı Asiye ve Hz. Aişe olduğuna dair bir hadis.

Kadınların (Adem’in) kaburga kemiğinden yaratıldığı.

İsrailoğulları olmasa et kokmaz, Havva da olmasa kadınlar kocalarına ihanet etmez.

Hz. Fatıma’nın Cennetlik kadınların hanımefendisi olduğu.

Uğursuzluğun, atta, evde ve kadında olduğuna dair bir hadis.

Fahişe bir kadının ayakkabısını çıkarıp susuz bir kopeğe su verdiği için Allah tarafından bağışlanması.

Sahabenin Hz. Peygamber’in abdest suyu artığını ve tükürüğünü kutsallaştırdıklarına dair bir hadis.

Hz. Peygamber’in birtakım yiyeceklere tükürmesi ve o yiyeceklerin bin kişiye yetip artacak kadar çoğalması.

 

İsa Peygamber Hakkındaki Hadisler

Hz. İsa’nın yeryüzüne ineceği, Deccal’ı ve domuzu öldüreceği, hacı kıracağı konusunda bir hadis.

Hz. İsa hariç her doğan çocuğun doğumu esnasında Şeytan tarafından  dürtüklendiği.

Isa b. Meryem, Cureyc’in çocuğu ve İsrailoğullarından bir kadının çocuğu olmak üzere uc kişiden başka kimsenin

 beşikte iken konuşmadığına dair hadis

Musa Peygamber Hakkındaki Hadisler

Mirac gecesi Hz. Musa’nın, ümmeti Hz. Muhammed’inkinden daha az olduğu için ağlaması.

Musa’nın (a) Kıyamet günü Arş’ın bir kenarına oturması.

Hz. Musa’nın olum meleğinin gözüne vurup, gözünü çıkarmasına dair bir hadis.

Hz. Musa’nın yıkanmak için elbiselerini çıkarıp üzerine koyduğu taşın, elbiseleri alıp kacması.

Kıyamette Hz. Musa’nın arşa (veya) ayaklarına tutunmuş olacağına dair bir hadis.

 

Buhari de bu tür Akla, mantığa, Allah’ın kitabına aykırı ve Açıkça Elçiye iftira sözleri var iken gelip bu kitabın dinde kaynak olarak görülmesi ve dini açıklayan olarak üstelik ümmetin çoğunluğunun icma etmesi ancak ve ancak yalandan başkası olamaz. Çünkü bu açıkça dini tahrif etmeye yönelik bir çalışmadır.

O’na isnad edilen bu kitap belki de O’nun yazdığı kitap değil. O’nun bu kitab içinde çok az rivayeti var iken, bir çoğu bu kitaba ondan sonrada dahil edilmiş olabilir.

Fakat şunu bilmekteyiz ki Buhari ciddi manada dini tahrif ve insanları köleleştirme projesinin aracı haline gelmiştir. Bunu sultanlar ve onların payandaları olan ilim adamı denen kesim kullanmış ve din budur diyerek Buharinin kitabındakileri din olarak göstermişlerdir.

Aynı Buharide şu hadislerde mevcuttur.

Şeddad, İbni Abbas’a “Hz. Peygamber bir şey bıraktı mı?” diye sordu. O da “Sadece Kuran’ın iki kapağı arasında olanları bıraktı.” cevabını verdi.

“Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: `Allah`ın Kitabı bize yeter` dedi”

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA