16 Eylul 2019 Pazartesi

Allah'ın lutfundan Kendilerine Verdiğine Cimrilik Edenler

18-05-2019 07:25 Güncelleme : 18-05-2019 13:29

Allah'ın lutfundan Kendilerine Verdiğine Cimrilik Edenler

Cimrilik kavramını daha geniş ele alabilme imkanına sahip olabiliriz. Cimrilik malın infak edilmeyerek tutulması ve biriktirilmesi olarak belrginleşirken diğer taraftan enerjinin, zamanın, çabanında cimriliği sözkonusu olabilir. Buna göre Allah için harcanmayan bir çaba, Allah için harcanmayan enerji, kullanılmayan zaman evet bunların hepsi,bir cimriliktir. Bu tür bir cimrilik yapan ise bundan dolayı hayrı arttırdığını zannetmesin. Çünkü ilgili yerlere verilmeyen her bir şey vermeyenin sırtında bir yüktür.

Allah'ın, lütfundan kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Tam aksine bu onlar için bir şerdir. O cimrilik konusu yaptıkları şey, kıyamet günü bir tasma gibi boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Ali imran 180

Yüce Allah insanlara bir çok lütufta bulunur.Bu lütuflar o kadar çoktur ki söz konusu lütuf her insanda mevcuttur.

Bu lütufları biz belki de diğerlerinin değerini ancak kaybettiğimizde bildiğimizden sadece mal ve dünyalıklar olarak algılarız.

Fakat gözün değerini kör olunca, kulağın değerini işitme kaybında,kolun bacağın değerini bunların arızalandığında anlarız.

Oysa bunlarda bir lutufdur ve bunlar içinde cimrilik sözkonusu edilir.

Bunlarda cimrilik, o lütufları kendi mülkiyetinde gibi kabul etmek veya ilgili yerlerde kullanmamak ile olur.

Bu manadan olarak lütfu bedenimiz,ruhumuz ve dışımızda bize sunulan tüm ikramlar olarak düşündüğümüzde,

Cimrilik kavramını daha geniş ele alabilme imkanına sahip olabiliriz.

Cimrilik malın infak edilmeyerek tutulması ve biriktirilmesi olarak belrginleşirken diğer taraftan enerjinin, zamanın, çabanında cimriliği sözkonusu olabilir.

Buna göre Allah için harcanmayan bir çaba, Allah için harcanmayan enerji, kullanılmayan zaman evet bunların hepsi,bir cimriliktir.

Bu tür bir cimrilik yapan ise bundan dolayı hayrı arttırdığını zannetmesin.

Çünkü ilgili yerlere verilmeyen her bir şey vermeyenin sırtında bir yüktür.

Bu yük onun için kötülüğün kaynağı olacaktır. Çünkü bu kişi sahibi olmadığını sahiplenmiş, O’nun üzerinde dilediği gibi tasarruf etme hakkını kendinde bulmuş ve apaçık bir şekilde hak-tan sapmıştır.

Zulum içinde olan, gaspeden, hırsızlık yapan bu kişinin durumu içler acısıdır.

Cimrilik yaptığı bu şeyler O’nu olduğu yerde oturtmuş ve üzerine adeta ölü toprağı serilmiş gibi yapmıştır.

Ama kalkışın olacağı o gün cimrilik yaptığı bu şey onun boynuna dolandırılacaktır. Çünkü o bu şeyin esiri olmuştu. Onun ipini boynuna geçirmiş ve böylece kendisini apaçık bir şekilde köleleştirmişti.

Oysa hiçbir şey bizim elimizde kalacak değildi. Çünkü ölüm vardı. Çok iyi bir uyarıcı olan ölüm bize bunların sahibinin biz olmadığımıza her halükarda bir varise kalacağını ifade ediyordu.

İşte bu varis Allah idi.Zira göklerin ve yerin mirası ebedi olan olarak O’na kalacaktır.

O halde nedir bu biriktirme ve mülkiyet aşkı? O halde nedir bu dilediği gibi hareket edip bu lütuflara köle olma aşkı?

Şayet böyle bir durum içinde isek acaba bizler de adem gibi bunları elde ederek enedi yaşayacağımızı lafzen söylemesek te hal lisanı ile söylemekte miyiz?

Ölümü hal lisanı ile kabul etmiyor muyuz?

Oysa bu şekilde varlık kanuna aykırı hareket etmekte,apaçık gerçeğe de muhalefet etmiş olmaktayız.

Bu da apaçık bir şekilde şer ise şeytanın adımlarının takip edildiği açıktır.

Çünkü şeytan kötülük ve hayasızlığı emreder.

Bizlerin verilen bu lütufları hayasızlıkta  harcadığımızda da israf etmiş olmaktayız.

Çünkü faydalı olana bunu kanalize etmemiş olmaktayız.

O halde ortada Allah yolunda sarfedilmemekten dolayı bir cimrilik varken arzu ve başkaları için sarfedilmekten dolayı bir israf vardır.

He iki halde de şeytanın adımlarına uyma,Rabbani olandan uzaklaşma vardır.

Şeytanı recm etmek gerekirken bu halde O’na yaklaşmakta ve yakınlaşmaktayız.Acaba bizlerde şeytanlaşmış mıyız?

 

 


 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA