25 Agustos 2019 Pazar

Samiri Kimdir ?

02-05-2019 06:55 Güncelleme : 09-05-2019 14:11

Samiri Kimdir ?

İşte kavmin ortaya atması diğer bir deyişle tezini ortaya atması söz konusu idi. Buna göre onlar bu tezlerini diğer bir deyişle, hayata dair görüşleri ile beklentilerini ortaya attılar.Ama samiri de attı. Fakat samirinin attığı başka bir şey idi.

Dedi: "Onlar, benim eserim üzerindeler. Ben sana gelmede acele davrandım ki, benden hoşnut olasın, ey Rabbim!" ………………Taha 84

Dediler ki: "Biz sana kendi irademizle karşı çıkmadık. Olay şu: Bize o topluluğun süs eşyalarından bazıları yükletilmişti, onları attık; aynı şekilde Sâmirî de attı." …….Taha 87

Sâmirî onlar için, böğürmesi olan bir buzağı heykeli çıkardı. Dediler ki: "Bu, hem sizin hem de Mûsa'nın tanrısıdır. Ama Mûsa unuttu." Taha 88

Sâmirî dedi: "Onların görmediklerini gördüm. Resulün izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Nefsim bana böylesini hoş gösterdi." Taha 96

Yüce Rabb bize elçinin vahyettiği eser üzere toplumunu bıraktığı halde toplumun bu eseri silme ya da ondan sapma nedenlerine dikkat çekmektedir.

Musa a.s toplumun içinde bulunduğu halde dağa doğru Rabb ile görüşmeye gittiğinde toplumun hemen değişmesi esasen son elçiden sonraki ümmetin durumunu da ortaya koyma açısından manidar olduğu gibi israiloğulları ibretliğinde bu ümmeti de analiz etmek gerekmektedir.

 

İsrailoğullarının etkileşimde olduğu bir toplum var. Bu toplum yüzyıllar boyunca boyunduruğu altında kalmış oldukları dünyalıklar ve bunlardan kendilerine gelen gelenekler ve bunların oluşturduğu değerlerdir.

Bu gelenek ve değerler, geçici dünyaya ilişkin imrenme ve onlar gibi zengin olma tutkusu ile acele olana talip olma iken diğer tarftan, sorgulaması yapılmadan kabul edilen unsurlardır.

Zira yüklenilen ibaresi onların bu tabularını sorgulamaksızın kabul edip ona tabi olmayı mükellefiyetleri olarak görmelerinden idi.

 

Buna göre burada süs eşyası yükelenildi ibaresini, geçici olan dünya hayatına tabi olmak ve geleneğe tabu olarak tabi olmayı, mükellefiyet yüklenme olarak alabiliriz.

 

İşte kavmin  ortaya atması diğer bir deyişle tezini ortaya atması söz konusu idi. Buna göre onlar bu tezlerini diğer bir deyişle, hayata dair görüşleri ile beklentilerini ortaya attılar.Ama samiri de attı.

Fakat samirinin attığı başka bir şey idi.

O elçinin eserinden alıp attı.

İşte bu en tehlikeli olan idi.

Çünkü o bu toplumun ortaya attığı hayata ve beklentilerine dinsel dayanak bulacaktı.

İşte o israiloğullarını  gözlemledi ve tam kıvamında musa’nın eserinden bir parça alarak israiloğullarının ortaya attıklarına atarak onların isteklerine meşruiyet kazandıracaktı..

Bu mana da o israiloğulllarını gözlemleyen, gözlemlediği gibi de dini bir tarafı olan iyi bir hatip, sosyolog,din adamı, şeyh, yazar, akademisyeni temsil edecekti.

 

Toplumun bu durumunu bir kader olarak görüp kendi, isteğimizle değil demesi de bu durumlarını meşrulaştırmaya yönelik bir gayret olmaktadır.

Sanki bunu biz yapmadık ama bu kaderde vardı der gibi..

Aslında burada samiri toplumun içindekini gözlemleyen ve onun ortaya çıkması ile tam zamanında hamle yapan bir sapkın olarak aynı durum şu halde Müslüman denen toplumda da sözkonusu olmaktadır.

Kendisine kutsallık atfederek ya da kutsala dokunduğunu söyleyerek ,karşılıklı çıkarlar ortak zeminin de insanlar ile bir araya gelip elçi gelse kendisi ile gönderilen dini tanımayacak kadar değiştirirlerken esasen zımmen de o unuttu diyerek onunla gönderilen din ile hiçbir ilgilerinin kalmadığını da söylemektedirler.

Bu, toplumunda yüklendiği unsurlara baktığımızda esasen israiloğullarının  yüklendiklerinden pek farklı değildir.

Rivayet kültürü ile çeşitli inançların karışımı, bilgi iletişim vasıtalarının gelişmesi ve yoğun bir kültürel dejenerasyon topluma büyük bir yük olarak yüklenmiştir. İnsanlar kurulan bu toplumsal yapı ve zorlayıcı çarklar içinde acele olana doğru yönelip onu kutsayan ya da onu bundan alıkoymayan tercihlerinde onu reddetmeyen eserleri takip eden samirilere hep  prim vermişlerdir.

 

YORUMLAR
  • ahmet   02-05-2019 19:56

    Samiri bu yazıya göre bir şaman.Din adına karar veren ve bir takım hayat ve inanç ile ilkelere kutsallık veren bidat üreten bir tipi simgeler

ANKET - ARAŞTIRMA