25 Agustos 2019 Pazar

Rabbin Duyurusu

06-11-2018 12:02 Güncelleme : 06-11-2018 12:02

 

·       Rabbin, ondan başkasına kul olmamanızı, anne ve babaya iyilikle davranmanızı   hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara  “öf” bile deme. Ve onları  azarlama ve onlara güzel söz söyle! …/ onlara, merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger! Ve “Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et!” de. …/Akrabaya, yoksula ve fakire ve ömrü yollarda geçenlere hakkını ver! savurarak, israf etme! Muhakkak ki israf edenler, şeytanların kardeşleri oldular…./ Cimrilikte yapma ve elini açıpta saçma (israf etme)! Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. İsra 23-24,26-27

·       Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana verdiği gibi sen de ver. Kasas 77

·       İnsanlardan (kibirlenerek) yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Lokman 18 Sen ne yeryüzünü hareket ettirebilirsin. Ne de dağların boyuna erişebilirsin. İsra 37 Yürüyüşünde alçakgönüllü ol ve sesini alçalt. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin (merkebin) sesidir. Lokman 19

·       Bir topluluk, diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki onlar (alay edilenler) diğerlerinden daha hayırlıdır. Birbirinizi ayıplamayın. Kötü lâkaplarla çağırmayın. Birbirinizin gizli ve mahrem şeylerini araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu ve gıybetini yapmasın. Hucurat 11-12

·       Hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi, ondan mesul olur. İsra 36

·       Eğer Allah’a karşı sorumlu davranırsanız. Size doğruyu yanlıştan ayırıcı kılar Enfal 29

·       “Size, düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Fatır 37

·       Muhakkak ki o (yaptığın şey), bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o, bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa, Allah onu, getirir. Lokman 16

·       İnsanlar “İman ettik” demekle kendi başlarına bırakılacakları ve imtihan edilmeyecekleri üzerine mi hesaplarını kuruyorlar. Ankebut 2

·       Neden yapmayacağız şeyleri söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. Saff 2- 3

·       Nankörlük ederseniz çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunursunuz. Müzzemmil 17

·       Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini (azaptan) kurtarsın. Meariç 11-14

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA