24 Mayis 2019 Cuma

Şirk sadece putlara tapmak değildir.

27-05-2018 00:03 Güncelleme : 27-05-2018 00:03

İşte şunları Allaha rağmen öncelemek… De ki: “Şâyet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından (satışının durmasından) korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz (hoşunuza giden) evler, Allah’tan ve O’nun Resûl'ünden ve O’nun (Allah’ın) yolunda cihad etmekten size daha sevgili ise artık Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah, fasıklar kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.”Tevbe 24

Şirk ne demektir?

Allaha oğullar, kızlar eşler  atfetmek, onu yaratılmışlar gibi kabul etmek. Onun bir parçasını başkasına ya da başkalarına vermek.

Yahudiler: 'Uzeyr Allah'ın oğludur' dediler. Hırıstiyanlar da: 'Mesih Allah'ın oğludur' dediler. Bu kendi ağızlarıyla söyledikleri sözleridir. Daha önce inkar etmiş olanların sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da uzaklaştırılıyorlar! Tevbe 30

Allah'a cinleri ortak koştular. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O'nun şanı yücedir, onların nitelemelerinden çok üstündür.Enam110

Onun benzeri gibi bir şey yoktur. Şura 11

Şeref, izzet şan ve şöhret sahibi olmak için birilerinin peşinden koşmak…

Allahtan daha aşağı olanlara kendilerine şeref versin diye bağlandılar. meryem 81

Kendilerinin acizliğini örtsün, dolayısı ile yardım etsin diye..

Kendilerine belki yardım ederler diye Allahtan başka ilah edindiler. Yasin 74

Bir kısmıda kendince Allaha daha yakın olmak için …

 Allah’ı bırakıp O’na yakınlık sağlamaları için edindikleri ilâhlar kendilerine yardım etseydi ya!? Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu, onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Ahkaf 28

Allah'ı bırakıp, kendilerine ne zarar ne de yarar veremeyenlere tapıyorlar ve "Bunlar, Allah yanında bize şefaat edecekler," diyorlar. De ki: "Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği şeyleri mi O'na bildiriyorsunuz? O çok yücedir, ortak koştuklarınızdan uzaktır."Yunus 18

Kesinlikle, din sadece Allah'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz." (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında Allah karar verecektir. Allah kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.Zümer 3

Çünkü Biz ona şahdamarından daha yakınız."Kaf 16

Din adamı denen kimselere sorgusuzca teslimiyet…

Onlar hahamlarını ve rahipleri kendilerini terbiye ediciler edindiler. meryemin oğlu mesihi de.Tevbe 31

Arzularını herşeyin üzerinde görüp hayatı arzularının peşinde tüketmek…

Gördün mü ? Arzularını ilah edineni  Furkan 43

Sevgiyi Allah yerine başkasına yöneltmek. En çok sevilmesi gereken Allaha rağmen başkalarını sevmek

İnsanlardan bir kısmı Allah' tan başkasını (O'na) denk ve ortak edinirler de Allah'ı sever gibi onları severler. İmân edenlerin ise Allah'ı sevmesi çok daha köklü ve devamlıdır. O zulmedip kendilerine yazık edenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvet ve kudretin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın çok şiddetli azâb edici bulunduğunu bir bilselerdi!. Bakara 165

İşte şunları Allaha rağmen öncelemek…

 De ki: “Şâyet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız, kesada uğramasından (satışının durmasından) korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz (hoşunuza giden) evler, Allah’tan ve O’nun Resûl'ünden ve O’nun (Allah’ın) yolunda cihad etmekten size daha sevgili ise artık Allah, emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah, fasıklar kavmini (topluluğunu) hidayete erdirmez.”Tevbe 24

Allahın azabı gibi insanların azabını görmek ve onlardan korkmak…

İnsanlardan öyleleri vardır ki, “Allah’a inandık” derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah’ın azabı gibi tutar. And olsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, “Biz de sizinle beraberdik” derler. Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Ankebut 10

Yiyeceğinde  ancak Allah adına olanları yemek. Allahın yarattığı ekin ve hayvanları ancak onun uğrunda tüketmek…Başkaları için değil.

 Üzerinde Allah'ın ismi anılmayanlardan yemeyin. Çünkü o, yoldan çıkmadır. şeytanlar, sizinle tartışmaları için dostlarına vahyeder. Onlara uyarsanız siz de ortak koşmuş olursunuz.Enam 121

Ama buna rağmen toplum Allaha ortak koşmayı öyle içselleştirmiş ki bunu Allahın emri olarak görmüş.

Ortak koşanlar, Allah dilemeseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmaz ve O'nun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı. Elçinin açıkça bildirmekten başka bir görevi mi var? Nahl 35

O halde

 De ki: Allah herşeyin Rabbi iken, ben O'ndan başka Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, bir başkasının (günah) yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O, ayrılığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir.Enam 164

 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA