24 Mayis 2019 Cuma

Hakk Nedir?(4)

14-10-2017 09:04 Güncelleme : 22-11-2017 11:55

Hakk Nedir?(4)

Allah ayetlerinin hak olduğunu muhakkak ki onlara gösterecektir. Bunu kişi ile ilişkili olarakta olsun toplumlar ile de ilişkili olsun fark etmez. Zira Hakk yerindedir ve insanlar istese de istemese de o insanlara gösterilecektir. Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve öz benliklerinin içinde şüphesiz ki göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine ayan beyan belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet 53 O halde haydi yürüyün, hakka doğru istikamet alalım.

Sadece bu da yetmez. Hakk üzere olanın nefsinden ve çevresinden gelecek olanlara karşı da Allah’a dayanma bilinci içinde Hakk üzerine sabretmesi gerekmektedir.

Allah'a dayanıp güven, çünkü sen apaçık hakkın üzerindesin. Neml 79

Peki hakka ulaşmanın başka yolu yok mu? İnsanlığın tecrübeleri, bilim, felsefe, sanat, tıp ve fen bilimlerinde ilerleme tüm bunlara rağmen Hakka ulaşma söz konusu olamaz mı?

Olamaz. Çünkü insan önyargılarının esiridir. İnsan gördüğünü tanımlamada dahi çoğu zaman acizdir. İnsanın bilgisi dardır. Hatta çıkarı için hakkı gizler. O ortada olsa bile kimi zaman Hakkı işletmez.

Fakat Allah Hakkı her zaman ortaya koyar. Onu işletir..

Buyurdu: "İşte bu doğru! Ben de yalnız doğruyu söylerim." Sad 84

Bunun için kimseden çekinmez.Çünkü onun gözeteceği bir çıkarı ya da örtmesi gereken bir zaafı yoktur.

Ey iman edenler! …….Fakat o size bir şey söylemekten utanır. Allah ise hakkı dile getirmekten asla çekinmez. Ahzab 53

Hakkın kendisi ve sahibi olan olarak Allah insanları Hakka iletecek olandır da. Ondan başka edinilen Rabblerin hiçbiri hakka iletemez. Zaten Hakka iletmek için Rabb olmak gerekirken onlar Rabb değillerdir ki..

Bu durumda  Ne yerde ne gökte hiçbir şey. Hiçkimse Hakka iletemez.

Şunu da söyle: "Ortak tuttuklarınızdan kim var hakka götüren?" De ki: "Allah götürür hakka. Hakka götürebilen mi izlenmeye daha layıktır yoksa kılavuzlanmadıkça yolu bulamayan mı? Peki, ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz siz?" Yunus 35

O halde Allah’ın belirlediği hakkları onu Hakk olarak görenlerin ifa etmesi gerekmektedir.

 İsra süresinde,

Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara "öf" bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle.

24 - İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Ve şöyle de: "Ey Rabbim! Onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et."

25 - Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

26 - Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma.

27 - Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.

28 - Eğer Rabbinden beklediğin bir rahmet (rızık) için, onlardan yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan, o vakit de onlara yumuşak ve tatlı bir söz söyle.

29 - Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi halde kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.

30 - Gerçekten senin Rabbin, kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah, kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.

31 - Bir de geçim korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, onlara da, size de rızkı biz veririz. Şüphesiz ki onları öldürmek, çok büyük bir suçtur.

32 - Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

33 - Haklı bir sebep olmadıkça, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine bir yetki verdik. O da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü ona (dinin kendisine verdiği yetki ile) yardım olunmuştur.

34 - Yetimin malına da yaklaşmayın. Ancak rüşdüne erinceye kadar en güzel bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ahdi de yerine getirin. Çünkü verilen sözde elbette sorumluluk bulunuyor.

35 - Ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle de daha güzeldir.

36 - Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.

37 - Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.

38 - Kötü olan bütün bu yasaklar, Rabbinizin sevmediği şeylerdir.

39 - İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilâh uydurma. Aksi halde kötülenmiş ve Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.

Mahsullerin dahi hakkını vermek elzem olmaktadır.

Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, sebzeleri, zeytinleri, narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde oluşturan O'dur. Her birinin meyvesinden, olgunlaştığı zaman yiyin ve hasat gününde onun hakkını da verin. İsraf etmeyin, Allah israf edenleri sevmez.En am141

Dünyalıklara meylederek hak sahiplerinin hakları gasp edilemez. Bu apaçık bir şekilde o kişinin zalim ve sorumsuzluğunu kanıtı olur. Böylece tüm insanların yapması gereken şu dünya hayatı içinde haps olup , ilişki, kavram ve hukuklarını buna göre belirlememe olmalıdır. Bu dünyada sürekli kalacakmış gibi ya da bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz diyerek haksızca cinayet işlememeli, insanların mallarını haksız yere yememeli, kötülük ve fuhşu yapma hakkını kendinde görmemeli, hesap vermeyeceğini zannederek dilediği gibi yaşamamalıdır, Allah’a ortak koşmamalıdır.

Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın. Fatır 5

Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın! Lokman 33

Allah’ın vaadi hak ise ve insan sorumsuzluk içinde hata ve günaha düşerse af dilemelidir.Şu halde o bundan dolayı af dilemelidir.Bu da ona verilmiş bir hakk iken onun Rabbinden af dilemesi de ona verilmiş bir hakktır.

Öyleyse sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah'ın vaadi haktır. Günahın için af dile. Akşam ve sabah, Rabbini överek tespih et. Mümin 55

Bunlar bir hak olarak ortada dururken ancak ilimden bir nasip alanlar bu hakları gözetir.

Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah Hâdî'dir, iman edenleri dosdoğru yola mutlaka ulaştıracaktır. Hacc 54

O, onlara okunduğu zaman şöyle derler: "İnandık buna, Rabbimizden gelmiş haktır o. Biz, ondan önce de müslümanlardık." Kassas 53

Ondan asla kuşkuya düşme; o Rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar.Hud 17

Hakk olan Allah, hakları, Hak olan elçileri ile Hakk olan kitabı ile açıça ortaya koymuşken böylece hak olan dinini(Ölçüleri, yaşam tarzını  ve değerleri de) de tamamlamış olmaktadır

Hak olan bu din tüm dinlerin üstündedir.Onun değerleri en değerli , O’nun ölçüleri en adil ölçüler ve O’nun öngördüğü yaşam tarzı en uygun yaşam tarzıdır.

Çünkü onun hakk üzere olması bunu apaçık bir şekilde ortaya koyduğu gibi diğer taraftan onu oluşturan tüm her şey de zaten yaratılışa fıtrata uygun olanlardır. Şüphe götürmez, kesin gerçek, hevadan beri doğrular ondadır.

O, resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki, müşrikler hoşlanmasa da o dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın. Tevbe 33

O halde borç kelimesinden gelen dininde Yalnız Allah’a has kılınması gerekmektedir. Çünkü insan ancak O’na borçludur. O halde dini de ama hak dini Allah’a özgülemek gerekir. Bu da Yalnızca O’na kulluk olmakla olur.

Emin ol, bu Kitap'ı biz sana hak olarak indirdik. O halde, dini yalnız Allah'a özgüleyerek O'na kulluk/ibadet et! Zümer 2

Hakk şüphesiz ki yerini bulacaktır. Onun yeri yaratılmış olanlar ise onların varlığı onu zorunlu kılar. Bu hali ile batıl onu engelleyemez ve onu geçersiz kılamaz. Çünkü hakkın sahibi Allah iken hakkı evrensel bir konuma da sahip olarak var etmiştir.

Hayır, biz hakkı, bâtılın üzerine fırlatırız da o, onun beynini parçalar. Bir de bakarsın o yok olup gitmiştir. Yakıştırdığınız niteliklerden ötürü yazıklar olsun size! Enbiya 18

Allah ayetlerinin hak olduğunu muhakkak ki onlara gösterecektir. Bunu kişi ile ilişkili olarakta olsun toplumlar ile de ilişkili olsun fark etmez. Zira Hakk yerindedir ve insanlar istese de istemese de o insanlara gösterilecektir.

Onlara ayetlerimizi ufuklarda ve öz benliklerinin içinde şüphesiz ki göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine ayan beyan belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Fussilet 53

O halde haydi yürüyün, hakka doğru istikamet alalım.

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

ANKET - ARAŞTIRMA