21 Ekim 2018 Pazar

Hz.İbrahim'in Mirası

06-08-2017 14:20 Güncelleme : 07-08-2017 11:15

Hz.İbrahim'in Mirası

Salat ise şimdi anlaşılan manada beş vakit olarak yapılan bir ritüel değil, hayatın tümüne bu ritüellerin yansımaları vurmuş bir güneş gibi olmalıdır. Bu manada güneş gibi ortaya çıkan bu salatın tezahürü şuayp a.s de kavmi ey şuayb senin salatın mı Allahtan başkasına bizi tapmaktan menederken diğer taraftan mallarımız üzerimizde de dilediğimiz gibi harcamaktan alıkoyar dedikleri ve muhakka ki namaz kötülük ve fahşa da alıkoyar denen bir had belirleyici olmalıdır.

İnsanların atası olan İbrahim a.s kendinden sonra gelecek olanlara bir kelime bırakmıştır ki bu kelime onlar arasında yaşasın.

Bir zaman İbrahim, babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Ben, sizin taptıklarınızdan uzağım." "Yalnız beni yaratana kulluk ederim. Bana, O kılavuzluk edecektir. Ve bunu (bu tevhid inancını) belki (insanlar Allah'a) dönerler diye ardında (kendi soyunda) kalıcı bir kelime olarak kıldı / bıraktı. Zuhruf 26-28

Bu kelime, onun oğulları tarafından da vasiyet edilmişti. İnsanlığın diğer bir kolu olan İsrailoğullarına da bu kelime onların babaları olan Yakup a.s tarafından ölüm döşeğinde vasiyet edilmişti.

Yoksa siz Yakub’un, ölüm döşeğinde iken çocuklarına, “Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?” dediği, onların da, “Senin ilâhına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek bir ilâha ibadet edeceğiz; bizler O’na boyun eğmiş müslümanlarız.” dedikleri zaman orada hazır mı bulunuyordunuz? Bakara 133

Bu kelimenin ifası içinde İbrahim as oğullarından bir kısmını sırf salat etsinler  diye ekinsiz bir yere yerleştirmiştir.

"Ey Rabbimiz! Ben, çocuklarımdan bir kısmını senin kutsal evinin yanındaki, ziraata elverişsiz vadiye yerleştirdim ki, salat etsinler, ey Rabbimiz! Sen de insanlardan bazı gönülleri, onlardan hoşlanır yap. Çeşitli meyvelerle onları rızıklandır ki, şükredebilsinler!"İbrahim 7

İbrahim a.s ın çocuklarını yerleştirmedeki gözettiği amaç esasen onun yolundan gidecek olan herkesin çocukları için gözetmesi gereken amaç olmalıdır. Çünkü tüm insanlar O’nun torunlarıdır.

Aynı zamanda insanların çocuklarına miras olarakta bırakmaları gerekenin ne olduğunu ortaya koyar.

Daima Allah’ın huzurunda olduğu bilinci içinde kalmaları için senin evinin yanında. Üstelik ekinsiz, ve ekim de yapılamayan bir çöl.  Niye? Salat etmeleri için. Şu halde o bunu önemseyerek çocuklarını salat edenlerden olması için yerleştirmiş idi.

Salat ise şimdi anlaşılan manada beş vakit olarak yapılan bir ritüel değil, hayatın tümüne bu ritüellerin yansımaları vurmuş bir güneş gibi olmalıdır. Bu manada güneş gibi ortaya çıkan bu salatın tezahürü şuayp a.s de kavmi ey şuayb senin salatın mı Allahtan başkasına bizi tapmaktan menederken diğer taraftan mallarımız üzerimizde de dilediğimiz gibi harcamaktan alıkoyar dedikleri ve muhakka ki namaz kötülük ve fahşa da alıkoyar denen bir had belirleyici olmalıdır.

Kişiyi harekete geçiren onu süren ve çekip çevirerek hayatını düzene koyan bir tecdid ve ıslah ruhudur.

Şimdi onun yolundan gittiğini söyleyen insanlara baktığımızda onların çocukları için ne düşündüklerini tahmin ediyoruz.

Onlarda çocukları için iyi bir gelecekten bahsederken iyi bir gelecek bahislerinden onların iyi bir meslek sahibi olmaları, mal, para, makam veya mevkii sahibi olmalarını gözettiklerini görmekteyiz. Bunun içinde zamanlarını, enerjilerini ve bir çok kaynaklarını akıtmakta ve onların geleceğini böylece düşünüp garanti altına aldıklarını zannetmektedirler.

Dikkat ediirse bu beklenti İbrahim a.s ın beklentisinden çok uzaktır Çünkü onların bu beklentileri dünyaya yönelik olmaktadır. Bu hali ile de bu gelecek, yakın bir dünya içinde gelip geçici bir metadan başka bir şey değildir.

Oysa İbrahim a.s’ın salat için bahsettiği gelecek gerçek manada bir yatırımdır. Getirisi çok yüksek olan, etkileri ve faydası dünyaların üzerinde hatta onu aşan bir boyutta olmaktadır. Zira her zaman Allah’ın huzurunda salat eder pozisyonda olduğunu idrak eden kişi hevasından uzak olur. İsyan ve fesattan, suçlulardan olmaktan imtina eder. Bu hali ile o Salih bir kimse ve aynı zamanda ıslah eden bir kimse de olur. Evlat sahibi birisinin evladı için istemesi gereken böyle bir gelecek olmalı değil midir? Oysa bizler bu tür bir niteliği arka plana atıyor da okusun, okusun, meslek sahibi olsun, ekmeğini eline alsın, v.s gibi kaygılar ile ibrahimi bir yerleştirmeyi arka plana atıyoruz da evlatlarımızı dünyaya ait bir meta olarak kılmaya çalışıyoruz.

Bu insanların kendileri içinde yerleşim yeri seçerken göz önüne aldıkları kriterde de  önem arzetmektedir. Zira “insanın vatanı olarak doğduğu yer değil doyduğu yer” diyerekte aslında insan için önemli olan yerin karnını doyurmak olduğu bu manada yeryüzünde gezme ve konaklamanında bu temel üzere olmasından bahsederlerken, İbrahim a.s doğduğu ve doyduğu yer değil, salatın olduğu yer diyerek mekanı insanın Allah ile arasındaki bağı kuran ve kuvvetlendiren bir nitelikte olması gerektiğine de vurgu yapmaktadır.

Bu, aslında gelecek nesil için gözetilen bir hedef olmalı iken kişinin kendisi içinde salat etmek için mekan tercihlerinde bulunması gerekliliğini ifade eder.

Zaten salatı etmek üzere kişi kendi ikametgahını ve evladının geleceğini belirlerse o değerli peygamberin duasına muhatap olur.

Bu manada insanların gönülleri onlara doğru akar ve yüce Rabb onları güzel meyvelerden rızıklandırır. Aç kalmaz, Allahtan başka kimseye de muhtaç olmaz.

İşte İbrahim a.s’ın tevhiv vasiyetinin salatta cem olması ve bunun Yahudi ve Hristiyanlar ile tüm müslümanların ortak noktası olması Rabbin bizim için belirlediği ortak noktamızdır.

De ki: “Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda ortak olan bir söze geliniz: Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah'ı bırakıp da birbirimizi tanrılaştırmayalım.” Eğer yüz çevirirlerse, de ki: “Şâhit olun, biz Müslümanlarız.”Al-i İmran 64 

Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben, onlardan bir rızık istemiyorum ve onların beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz, rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır.Zariyat 56-58

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA