21 Ekim 2018 Pazar

Ders ve Boya

15-07-2017 04:20 Güncelleme : 15-07-2017 04:59

Ders ve Boya

yaşantımıza baktığımızda kimden ders almış gibi gözüküyoruz. Kimin terbiyesi ile terbiye olunmuşuz. Kimin boyası ile boyanmışız. İşlerimiz, amellerimiz, beklentilerimiz, yaşam tarzımız nasıldır ? Bunlar Allahın boyası ile mi boyanmış yoksa kötülük yüklü olanların kara boyaları ile mi?

Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Yalancı, sahtekar ve günah işleyenlerin üzerine iner.Onlardan ders alırlar. Onların çoğu yalancıdırlar.Şuara 221-223

 “Şeytan” sözcüğü, “ştn” kökünden gelir. “Ştn” sözcüğü, “ip; uzak ve derin işlerde kullanıldığından bunun fiili olan “şatana” fiili, “baude (uzak oldu)” anlamında kullanılmıştır. “iyiden, güzelden uzak olan her şey” için kullanılır olmuştur. Nitekim başında yelesi olan çirkin yılana da denilmiştir.

 Şeytanlar, Haramın yenmesini, haksız kazanç elde edilmesini emreden ve öneren,kötülüğü ve fuhşa teşvik eder, fakirlikle korkutup cimriliğe yöneltir,sağlam bilgiden zann ve kuruntuya kulak vermemizi ister, iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermek için çekici sözler söyler, vesveseler ile kafalarımızı bulandırır, yapılan ameller ile kibir ve riyaya saptırır. Azgınlığı emreder, içki, uyuşturucu ve kumarla insanlar arasına kin ve düşmanlık atar, Allah ı anmayı unutturmak üzere boş işler ve sözler ile bizleri meşgul eden, kişiler ve güçlerdir.

Bizler Allah'a teslim olduğunu söyleyenler olarak Allah'ın vahyinin bize inmesi için uygun ortamı sağlamak durumundayız. Bu, ruh olan vahyin ölü bedene dönüşen bizlere ve topluma hayat vermesinin tek kaynağıdır.

Vahyin bizim kalbimize inmesi Allah ile olan aramızdaki aracının bu olmasındandır.Dolayısı ile vahyin kalbe inmesi samimiyet ve içtenliği ifade eder.O halde içtenlik ve samimiyet gösterdiğimiz uğraşlarımıza bakalım? ki böylece kalbimize inenin Allahın vahyi mi yoksa şeytanın vahyimi olduğunu anlayabilelim?

Bunu anlamak zor değildir.Zira yaşantımıza baktığımızda kimden ders almış gibi gözüküyoruz. Kimin terbiyesi ile terbiye olunmuşuz. Kimin boyası ile boyanmışız. İşlerimiz, amellerimiz,  beklentilerimiz, yaşam tarzımız nasıldır ? Bunlar Allahın boyası ile mi boyanmış yoksa kötülük yüklü olanların kara boyaları ile mi?

Böylece biz âyetleri geniş geniş açıklıyoruz ki, «Sen ders almışsın» desinler de biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım. En am105

Allah'ın boyasını esas alın. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O'na kulluk ederiz. Bakara 138

Ayette şeytanların indiği kimseler nitelik itibari ile böyle ise biz bu insanlardan hangisiyiz? .Acaba kimlerin sözünü dinliyoruz. Allahın vahyini dinlediğimizi sözle söylüyor da hayatımızda şeytanın adımlarını izlemiyor muyuz?

Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şeytan ona iğrençlikleri ve kötülüğü emreder. Nur 31

Kötülük içinde daha çok meyillerimize meyletmiyor muyuz? Şu ayetin tanımladığı şeylere şeytanın adımları ile yaklaşmıyor muyuz?

Kadınlara (karşı cinse), oğullara (güç ve sahiplik) , kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe (para, kredi kartı, banka mevduatları, dolar ve eurolar, biriktirme arzusu) salma güzel atlara (çeşitli modellerde arabalar), hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. ....Al-i  imran 14

Ne kadar şahsiyet sahibi olduk.Nefsimizin üzerinde aziz olduk.Ya da ne kadar nefsimizin mahkumu olduk. Allahın boyası ile boyanmak ondan ders almak ile mümkün ise şu halde görüldüğümüzde Allah akla geliyor mu? Allahın aydınlığını,insanlar bizlerde görüyor mu?Yoksa karanlık, suratsız, çekişmeci, namaz kılan, tesbih çeken, sakallı, cübbeli ama merhameti olmayan, akletmeyen, kaba, meyillerinin peşine düşen, hak hukuk tanımayıp, ticaretine Allah'ı karıştırmayan, işçisine ve eşine karşı yukarıdan bakan,tevazuyu unutmuş ve insanların daima kendisi için tazim ve övgüde bulunmasını arzulayan, gösterişi seven, dedikodu yapıp, kötü zan sahibi, Zina eden,arkadan iş çeviren, yüzleri kapkara kesilen kimseler miyiz? Boyanmanın bir bedeli vardır.Bu boyayı almak için bu bedel zorunludur.Şu halde bu bedeli ödüyor muyuz.Ödedik mi? "En sevdiğinizden infak etmedikçe olgunluğa erişemezsiniz." ayeti bu bedeli ortaya koyarken,samimi olmadıkça da samimiyet bulamayız.

Hayatımızda en ciddiye aldığımızdan daha da ciddiye bu işi almadığımız müddetçe ciddiyetimiz şüphe taşıyacaktır.

Saf bir yöneliş içinde olmadığımız süreci,aptallardan başkası olmayacağız.Hayatı mide , rahatlık ve biriktirme olarak gördüğümüz müddetçe,dünya rahatlığı görebiliriz ama ahiret rahatlığına asla erişemeyiz.

Sınırlarımız bellidir.

De ki onlara: "Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım: Hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın (Onun gibi kimseyi sevmeyin, onun gibi kimseyi önemli görmeyin, Onun gibi kimseyi büyük görmeyin) . Ana-babaya karşılıksız olarak verin(Hatta onlara of bile demeyin). Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin(satmayın, vermeyin); biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli olanına da(ister topluıluk içinde ister tek başına kalsanızda) yaklaşmayın. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilesiniz.

 "Yetimin malına yaklaşmayın(sinsi niyetlerle)! Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçüyü ve tartıyı(malda, mirasta, değerde ve haklarda) tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız/aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp öğüt alasınız diye O size bunları önerdi.

İşte bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O'nun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye O bunu önermiştir size. Enam 151-153

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma.

Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.

Zinaya da yaklaşmayın, çünkü o pek çirkindir ve kötü bir yoldur.

Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludurlar.

Elini boynuna asıp bağlama (cimri olma), hem de onu büsbütün açıp saçma (israf etme); aksi haldekınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.

Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme! Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.İsra 27,29,32,36,37

Şu halde Allahın vahyi kalbimize iniyor mu? Yoksa şeytanların kendilerine indikleri o insanlardan mıyız?

 

 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA