21 Ekim 2018 Pazar

Her İnsan bir yazardır.

01-07-2017 08:12 Güncelleme : 01-07-2017 08:12

Her İnsan bir yazardır.

Bu durumda çalışacağımız bir kitap elimizde olmadığı halde yalan ve uydurma bilgiler peşinden koşarak saçmalama ve faydasız şeyler kitabı üretmişiz. Üstelik bunun da bizi hesap gününde akçe eder olarak görüp satılacağı ümidi ile onun üzerinde yaşam tarzımızı kurmuşuz.

Allah’ın kulları olarak bizlerin yapması gereken onun elçileri ile gönderilen kitabi bir yaşantı içine girmektir.

Bir çoğumuz bunu yapmadığımızı ya da yapamadığımızı söylerken bir çoğumuzda yapmadığı halde yaptığını söylemektedir.

Fakat kitabi bir Müslüman olarak bizler şu an da bir kitap yazmaktayız.

Bu kitap hayatımızın kitabı olmaktadır.

Çünkü biz esasen okuyacağımız ya da neşredilecek ve bize okunacak olan kitabı yazmaktayız.

"Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter" denilecektir.İsra 14

Hayır! Hileye sapmayın, âhireti inkâr etmeyin! Doğrusu, yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri Siccîn’dedir. Siccîn nedir bilir misin?  Siccîn kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!”(Mutaffifîn, 83/18-21

“Şüphesiz iyilerin kitabı “İlliyyûn” dadır. İliyyûn’un ne olduğunu sen nereden bileceksin? O, yazılmış bir kitaptır.” (Mutaffifîn, 83/18-21) 

Ve sayfalar (amel defteri) açıldığı (hayat filmi oynatıldığı) zaman.Tekvir 10

Rakamlanmış bir kitaptır o. Mutafffifin 20

Bu ayetlerde açıkça görülmektedir ki bizim neşredeceğimiz bir kitap sözkonusu olduğu gibi,bu kitap en ince ayrıntılarına kadar rakamlanmış ve okunmak üzere neşredilecek bir kitaptır.

Bu manada her insan iyi ya da kötü olarak bir yazardır.

Ama istenen iyi yazar olmaktır.

Bu kitabı yazmak üzere insana verilen her türlü imkanlar ise bu manada onun için kalemdir.O bu imkanları kalemleri kullanarak kitabını yazar. Onun aklı, iradesi onun için bir kalem bunun mürekkebi ise kendi dışında verilen her türlü nimetlerdir.

Yazacağı kitap ise kainat kitabıdır.

Bu manada her insan bir yazar, öğrenci, öğretmen olarak kendi kitabını aynı zamanda bir sınıf olan bu dünyada yazacaktır.

Hal böyle iken yazar olan bizler neyi yazacağız.?

İşte bu önemlidir.

Her insanın potansiyel olarak bir yazar olmasına rağmen,neyi yazacağı ya da nasıl yazacağı önem kesbetmektedir.

Bu durumda yaratıcı bizi yine kitapsız bırakmamış elçilerine kitabını indirmiştir.

Son kemale eren kitap olarak sürekli okundukça yeniliklerin bulunacağı ve hayatı en ince ayrıntısına kadar yazacağı bir kitabı da indirmiştir.

Kitabı yazmak kolay değil gibi gözükebilir. Çünkü ateşler içinde ciddi sınanmalardan geçmekteyiz. Fakat bu sınavda kitap açıktır ve açık olan bu kitaptan sorulmaktayız.

Muhakkak ki O, sen ve toplumun için bir zikirdir (hatırlatma)! Yakında sorumluluğunuzdan sorgulanacaksınız! Zuhruf 44

Sorulacağımız bu kitap, açık olarak önümüzde iken bizler bu kitabı anlamaya çalışmamış hatta ondan uzaklaşmışız.

Bu durumda çalışacağımız bir kitap elimizde olmadığı halde yalan ve uydurma bilgiler peşinden koşarak saçmalama ve faydasız şeyler kitabı üretmişiz.

Üstelik bunun da bizi hesap gününde akçe eder olarak görüp satılacağı ümidi ile onun üzerinde yaşam tarzımızı kurmuşuz.

Oysa o kitap kabul görmez, o kitap satın alınacak değildir. Bir bedel ödemeden, can ve mal ile yazılmayan bir kitap güzel bir kitap ya da para eder bir kitap olamaz.

Allah müminlerin canları ve malları karşılığında cenneti verecektir.

Bu kitap bu şekilde yazılan bir kitap olacak iken bizlerin bu kitaba karşı tavrımız, duvarda asılı süslü ambalajlar içinde muhafaza etmek, terennüm etmek, veya bazen onu dinlemekten öte bir şey olmamaktadır.

Bu durumda ortaya çıkacak olan kitabımız bu kitaptan ilham alınarak yazılan bir kitap olmaz.

Bizler ancak o kitaptan ilham alarak o kitabın canlı şahitleri olarak o kitabın adamı veya o kitabın özeti olmak durumundayız.

Aksi halde bizlerin hayatı ancak müsveddedeki gibi yırtılıp çöpe,ateşe (cehenneme) atılır.

Bu kitapta olan herşey açıkça bizim yaratılışımıza uygun olan , rahatlıkla anlayacağımız ve aynı şekilde uygulayabileceğimiz hakikatlerdir.

O halde bizlerin bu kitaptan yazacaklarımız tevhid üzere salih ameldir.

Allah’ı ilham alınan tek yazar olarak kabul ederek onun kitabını yaşantımıza yazmak bunun için gayret sarfederek ıslah edici işlere yazılmak gerekmektedir.

Bunların ne olduğu onun kitabında sarih bir şekilde var iken insanları da ancak bu büyük yazarın kitabını okumaya çağırmak ve bunu okumak üzerine tavsiyelerde bulunmak gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA