17 Ocak 2019 Perşembe

Hz.İsa Yaşıyor mu?

24-03-2017 17:44 Güncelleme : 24-03-2017 17:54

Hz.İsa Yaşıyor mu?

Hz. İsa, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerdendir. Babasız olarak dünya’ya gelmesi birçok ontolojik hikâye’ye maruz kalmasına neden olmuş, insanların olağanüstülüğe olan merakı tevhid davetinin gerçeklerinin üzerini örtmüştür.

Kuran, Hz. İsa’nın Tevrat’ı doğrulayıcı ve peşinden gelecek olan Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildiğinden bahseder(Saff suresi-6). Hıristiyanların inancının aksine, çarmıhta öldürülmediğini, Allah tarafından vefat ettirildiğini haber verir:

“Ben onlara, ancak bana emrettiğini söyledim. ‘Benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz' dedim. İçlerinde bulunduğum müddetçe onlar üzerinde kontrolcü idim. Beni vefat ettirince, artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeyi hakkı ile görensin.” (5 Maide Suresi:117)

Allah buyurmuştu ki: “Ey İsâ! Seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman, ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” (3 Ali İmran Suresi:55)

“Bir de, inkâr etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftira atmaları ve “Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Îsa'yı öldürdük” demeleri yüzünden onları lânetledik. Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de astılar; fakat sadece onlara öyle olmuş gibi göründü. Onun hakkında ihtilâfa düşenler, bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. (4 Nisa Suresi:156-157)

Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın öldükten sonra tekrar dirildiğine, bir süre havarileriyle görüştükten sonra göğe yükseldiğine inanmaktadır. Kuran, Hıristiyanların tam aksine Hz. İsa’nın vefat ettiğini bildirmekte ve “teveffa”( توفىَ) kelimesi ile açıkça vurgulamaktadır.

Müslümanlar içinde de bazı hadis rivayetlerine dayanılarak Hz. İsa’nın kıyamet’e yakın bir zamanda yeryüzüne inip müslümanlarla birlikte küfre karşı savaşacağına inanmaktadır. Hâlbuki bu rivayetler Kuran ayetlerine terstir. 

YORUMLAR
Henüz Yorum Yok !

En Çok Okunanlar

ANKET - ARAŞTIRMA